Ga verder naar de inhoud

Samen tegen vervoers­armoede

Mobiliteit voor iedereen

Want je vlot kunnen verplaatsen is een basisrecht. Ongeacht je situatie, afkomst of fysieke mogelijkheden.

Wat als je niet op je bestemming geraakt?

Je vrij kunnen verplaatsen is een basisrecht. En toch geraakt lang niet iedereen waar hij of zij moet zijn.

Door een gebrek aan geld, kennis of vaardigheden geraken sommige mensen niet vlot op hun werk, in de winkel, in de kinderopvang, in de sportclub of bij de dokter. Deze mensen leven in vervoersarmoede en kunnen daardoor niet actief deelnemen aan de samenleving, met eenzaamheid en sociale uitsluiting tot gevolg.

Het gaat om meer dan geld alleen

Vervoersarmoede gaat om meer dan een gebrek aan geld om een auto, benzine of een busticket te kopen. Het is dus niet helemaal hetzelfde als armoede in het algemeen.

Mensen zonder financiële problemen kunnen toch vervoersarm zijn, bijvoorbeeld omdat ze op een plek wonen met een gebrekkig mobiliteitsaanbod, omdat ze een handicap hebben die hun bewegingsvrijheid beperkt of omdat ze de computervaardigheden missen om een digitaal treinticket te kopen. Ook zij zijn daardoor minder mobiel.

Ik ging naar het station om treintickets te kopen voor een uitstap. Het loket bleek in de namiddag gesloten. De trein nemen is niet gemakkelijk als je geen ticket meer kan kopen aan het loket.

Patrick

Een complex probleem met vele gezichten

Vervoersarmoede heeft vele gezichten, treft mensen in alle lagen van de bevolking en komt zowel in de stad als op het platteland voor. Mensen in ver­vo­er­sar­moede wor­den elk op hun eigen manier beperkt in hun dagelijkse lev­en.

Factoren als inkomen, leeftijd, opleidingsniveau, gezondheid en woonplaats spelen allemaal een rol. Dat maakt vervoersarmoede tot een complex probleem, waar geen eenvoudige oplossing voor is. Die oplossing kan alleen met maatwerk.

Mijn man is zorgbehoevend en woont in een woonzorgcentrum. Om daar te geraken moet ik twee verschillende bussen nemen. Met mijn rollator is dat niet evident.

Sylvie

Hoe strijden we tegen vervoersarmoede?

Om ervoor te zorgen dat iedereen wel op zijn of haar bestemming geraakt, doet Mobiel 21 onderzoek naar de oorzaken en de effecten van vervoersarmoede. We helpen beleidsmakers om rekening te houden met vervoersarmoede in hun mobiliteitsplannen. We vragen hen in te zetten op bereikbare basisvoorzieningen, daar waar mensen wonen. Nabijheid is en blijft de beste mobiliteit.

We werken samen met partners en vrijwilligers om mensen kennis, vaardigheden en tools aan te bieden waardoor ze zich vlotter kunnen verplaatsen. Zo leren we volwassenen fietsen in De Fietsschool en geven we minder mobiele mensen opnieuw wind in de haren met de gedeelde fietsen van Fietsen Zonder Leeftijd.

Onderzoek & cijfers

All For Zero: Vrouwen zeker in't zadel

Waarom voelen vrouwen zich minder veilig op de fiets dan mannen? Is dat onveiligheidsgevoel de reden dat ze minder fietsen? Met het onderzoek 'Vrouwen zeker in’t zadel' zoeken Mobiel 21 en De Fietsschool antwoorden op deze vragen, als startpunt voor een inclusiever fietsbeleid.

Leer meer
Onderzoek & cijfers

De digitale mobiliteitskloof in Vlaanderen

Niet iedereen is mee met de digitale nieuwigheden in de mobiliteitssector. Er is sprake van een kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen in Vlaanderen. Mobiel 21 onderzocht hoe die digitale mobiliteitskloof er precies uitziet.

Duik in het onderzoek

BE CYCLE: De fiets als mobiliteitsoplossing in asielcentra

In het Fedasil-project BE CYCLE werkt De Fietsschool samen met Groep Intro en HERW!N aan een duurzame aanpak voor fietsinitiatieven in Vlaamse en Brusselse asielcentra.

Verder lezen