Fietsvriendinnen

Fietsen

Veel allochtone vrouwen en nieuwkomers hebben nooit of nauwelijks leren fietsen. Geef hen de kans om ervaring op te doen. Door in jouw stad of gemeente een fietsvriendinnenproject op te zetten. Hoe? Dat verneem je hier.

Fietsvriendin­nen, wie zijn dat?

De gemakke­lijk­ste manier om je te ver­plaat­sen is fiet­sen. Toch zijn er vol­wasse­nen die het nooit of amper geleerd hebben. Met het project Fietsvriendin­nen help je hen op een aan­ge­name manier op de fiets.

Hoe? Een ervaren fietser spreekt af met een begin­nende fietser om samen fiet­stocht­en te mak­en. Zo wint de begin­nende fietser gelei­delijk aan zelfvertrouwen. Al fiet­send wor­den ze fietsvriendinnen. 

Wat is jouw taak als organisator?

Als lokale organ­isator zorg je voor de gepaste omkader­ing zoals een ken­nis­mak­ingsmo­ment, een opfriss­ing van de weg­code en een sloteven­e­ment met een fiet­stocht en pick­nick voor alle deel­ne­mers. Je kan hier­voor beroep doen op de ervar­ing van Mobiel 21

Anderen gin­gen je voor. 

Leu­ven is koplop­er van het project. De afdel­ing Diver­siteit en Gelijke Kansen van de stad zette er haar schoud­ers onder. Ver­schil­lende andere ste­den en gemeen­ten vol­gden, zoals Aalst, Asse-Zel­lik, Antwer­pen-Deurne, Genk en Lokeren. 

Start zelf een project 

Wil je graag een Fietsvriendin­nen­pro­ject opzetten in jouw stad of gemeente? Neem dan zek­er con­tact op met ons.