Ga verder naar de inhoud

Verkeerseducatieve Route (VERO)

Veilig naar school

Een VERO in jouw schoolomgev­ing geeft kinderen, van kleuters tot tieners, de kans om zich veilig te leren verplaatsen in het verkeer. En dat buiten de schoolmuren, onder begeleiding van leerkrachten en ouders.

Wat is een verkeerseducatieve route?

Een ver­keerse­d­u­catieve route, of VERO, is een route in de schoolomgev­ing met ver­keer­soe­fenin­gen voor voet­gangers en fiet­sers. De route loopt langs ver­schil­lende aan­dacht­spun­ten in de buurt van de school.

Het doel is om kinderen ver­keersvaardigheden bij te brengen door ze eerst te laten oefe­nen in een bescher­mde omgev­ing (speelplaats, turn­za­al), en daar­na ook buiten de school­muren. Zo krijgen ze alles mee om stap voor stap, zelfstandig én vol vertrouwen deel te nemen aan het ver­keer.

Met de VERO en schoolvervoerplanen van Mobiel 21 is ons 'Tienpuntenplan Veilige Schoolomgeving' in een stroomversnelling gekomen. Dit is een win-win-win: onderwijs, stad en experts leren van elkaar’

Koen Timmerman
Beleidsmedewerker Stad Brugge

Een kant-en-klare oploss­ing

In over­leg met de school legt Mobiel 21 de route vast. Daarvoor mak­en we een kant-en-klare han­dlei­d­ing met kaart en routebeschri­jv­ing. Een VERO is op maat gemaakt voor leer­lin­gen vanaf de laat­ste kleuterk­las tot en met de eerste graad secundair onderwijs. Voor ver­schil­lende ver­keerssi­t­u­aties is er telkens een aparte les­fiche met infor­matie en oefenin­gen. Zo leggen de kinderen bij elke ver­keerssi­t­u­atie een stuk­je van de route af. Ze nemen daar­bij actief deel aan het ver­keer. Zo leren ze o.a:

  • het ver­keer­sre­gle­ment toepassen
  • hin­dernissen passeren en veilig oversteken
  • anticiperen op gevaar­lijke verkeerssituaties

De gedruk­te routekaart is daar­naast ook een hand­ig instru­ment voor leer­lin­gen om na schoolti­jd met hun oud­ers te oefe­nen. Een dig­i­tale ver­sie van de kaart komt op de web­site van de gemeente en de school terecht. Meestal geeft de gemeente opdracht om een VERO op te maken. Maar altijd zit de school of scholen mee aan de tekentafel voor de uiteindelijke route. Zo werkte Mobiel 21 al VERO’s uit voor tientallen scholen en gemeenten.

Glenn_Mobiel-21-2023

Glenn Godin

Benieuwd of zo'n VERO ook voor jouw gemeente een meerwaarde vormt? 

Veilig naar school

Gezonde & kindvriendelijke schoolomgevingen

We bouwen mee aan veilige en avontuurlijke publieke ruimte waarin kinderen en jongeren zich zelfstandig kunnen, willen én mogen verplaatsen. Naar school, vrienden, de sportclub, het park ... in alle windrichtingen.

Verder lezen