Ga verder naar de inhoud

Schoolroutekaart

Veilig naar school

Op een schoolroutekaart staan de beste en veiligste routes om naar school te fietsen en te wandelen. De kaart is online, en soms ook gedrukt, beschikbaar zodat leerlingen gemakkelijk de beste route naar school kunnen kiezen en knelpunten kunnen omzeilen. Mobiel 21 ontwikkelde een gebruiksvriendelijke methode met een interactieve, online kaart.

Wat is een schoolroutekaart?

Een school­routekaart is een plat­te­grond van de ruime schoolomgev­ing. Daarop staan de veilig­ste routes aangeduid om naar school te fietsen en te wan­delen. Aan de hand van duidelijke tips en foto’s zien de leer­lin­gen, ouders en begelei­ders hoe ze op gevaar­lijke plaat­sen toch veilig kun­nen stap­pen of fietsen.

Het is ook een hand­ig instru­ment om leer­lin­gen én hun oud­ers te informeren over veilige school­routes. Op die manier over­tu­igt een school­routekaart mensen om vaker te fiet­sen en te stappen.

Voor wie?

De school­routekaart is vooral bedoeld voor leer­lin­gen van het basison­der­wi­js en de eerste graad van het secundair onder­wi­js. In de klas is de kaart bovendien een kap­stok om te werken rond veilig verkeer en duurzame mobiliteit.

TIP!

Check zek­er bij je gemeente of provin­cie om te horen of jouw school recht heeft op een sub­si­die voor een schoolroutekaart.

Een school­routekaart voor jouw school

Vaak neemt een gemeente of stad het ini­ti­atief om een school­routekaart te lat­en mak­en. Heeft jouw school of gemeenten nog geen schoolroutekaart? Neem dan zek­er con­tact op.

Mobiel 21 werkt een participatietraject op maat uit zodat alle betrokken partijen, van direc­tie, leerkracht­en en leerlingen, over (groot)oud­ers, gemeente tot lokale poli­tie hun input kunnen geven. Daar­voor gebruiken we een handige dig­i­tale kaart waarop iedereen veilige routes en knelpunten kan aanduiden. Zo komen we tot een kaart die iedereen de beste routes naar school toont.

Glenn_Mobiel-21-2023

Glenn Godin

Heb je vragen over schoolroutekaarten?

Veilig naar school

Gezonde & kindvriendelijke schoolomgevingen

We bouwen mee aan veilige en avontuurlijke publieke ruimte waarin kinderen en jongeren zich zelfstandig kunnen, willen én mogen verplaatsen. Naar school, vrienden, de sportclub, het park ... in alle windrichtingen.

Verder lezen