Fietsacademie.Vlaanderen

Fietsen

Er zijn nog steeds volwassenen die nooit hebben leren fietsen. Fietsen heeft nochtans veel voordelen. Het maakt je minder afhankelijk en verhoogt je kans op werk. Het is gezond en gewoon plezant! Met Fietsacademie.Vlaanderen komt Mobiel 21 tegemoet aan de stijgende vraag naar fietslessen voor volwassenen.

Infos­essies en workshops

We bieden infos­essies en work­shops aan voor ver­schil­lende doel­groepen (senioren, ander­stal­i­gen, organ­isaties en bedri­jven) rond onder­w­er­pen als vaardig en veilig (e-)fietsen, fiet­sen in groep, fiet­sen stim­uleren, op pad met kinderen en fiets, weg­code voor begin­nende fiet­sers, opfriss­ing van de weg­code voor fietsers, …


Fiet­s­lessen voor volwassenen

Onze lessen vertrekken bij voorkeur van het fiet­sniveau van de deel­ne­mers. Er wordt gew­erkt tot de nodi­ge dosis fiet­ser­var­ing ver­wor­ven is. Van motorische vaardighe­den oefe­nen op een veilige plek tot echte ver­keersvaardighe­den op straat. Het doel is immers dat elke deel­ne­mer zich aan het einde van het tra­ject zelf­s­tandig met de fiets kan ver­plaat­sen: naar de winkel, het werk of naar school met de kinderen. De lessen zor­gen ervoor dat deel­ne­mers gradueel fiet­ser­varin­gen opbouwen.


Fiet­s­lessen voor fietsdocenten

Zelf kun­nen fiet­sen is iets anders dan anderen leren fiet­sen. Dankz­ij onze work­shops voor fiets­do­cen­ten kun­nen zow­el vri­jwilligers als pro­fes­sione­len lokaal verder aan de slag om anderen (beter) te leren fietsen.