Autovrije Zondag

Slimme steden

Het opzet van Autovrije Zondag is simpel: straten en pleinen voor één dag autovrij maken zodat bewoners en bezoekers alle ruimte krijgen om te fietsen, te skaten of rustig te wandelen. Een Autovrije Zondag geeft elke gewone zondag een stevige upgrade.

Auto’s verd­wi­j­nen, mensen verschijnen

Een Autovri­je Zondag geeft iedereen de kans om de straat opnieuw te beleven. Waar auto’s verd­wi­j­nen, ver­schi­j­nen mensen. Logisch ook want in plaats van motor­lawaai en uit­laat­gassen voeren gebabbel en gelach, vrolijke muziek en bel­gerinkel de boven­toon. Voor verenigin­gen is die dag hét moment om naar buiten te komen en hun werk­ing in de kijk­er te zetten. En als lokaal bestu­ur pak je uit met je plan­nen en real­isaties op het vlak van duurzame mobiliteit. Autovri­je Zondag is boven­di­en de ide­ale gele­gen­heid om zoveel mogelijk mensen duurzame ver­vo­ersmid­de­len te lat­en testen: van elek­trische fiet­sen en e‑steps tot deel­mo­biliteit en het open­baar vervoer. 

Een dag zon­der kon­ing auto is trouwens niet alleen gezel­lig en inspir­erend, het doet ook gewoon deugd aan de oren, de lon­gen en het hart. Rede­nen genoeg om als gemeente een Autovri­je Zondag te organ­is­eren. Toch nog meer argu­menten nodig? Lees dan zek­er onze blog nog eens door en (her)ontdek de troeven van een dag­je autorust.

Deze 43 gemeen­ten organ­iseer­den een Autovri­je Zondag in 2022

Klik op de links hieron­der om alle pro­gram­ma’s te zien. 

Zondag 1 mei: Ton­geren

Zondag 28 augus­tus: Leu­ven

Zondag 11 sep­tem­ber: Has­selt, Turn­hout, Temse

Zondag 18 sep­tem­ber: Aalst, Antwer­pen, Asse, Ath, Bev­eren, Bilzen, Bree, Brugge, Brus­sel, Deinze, Den­der­leeuw, Den­der­monde, Diksmuide, Gent, Haacht, Heist-op-den-Berg, Herzele, Ieper, Kor­trijk, Lier, Lok­eren, Meche­len, Melle, Merel­beke, Ninove, Oos­t­ende, Reet, Roe­se­lare, Ronse, Sint-Niklaas, Vil­vo­orde, Wij­negem, Wom­mel­gem, Zot­tegem, Zweveg­em

Zondag 25 sep­tem­ber: Diest, Essen

Zondag 2 okto­ber: Poperinge


Organ­iseer zelf een Autovri­je Zondag

Plan een Autovri­je Zondag en laat strat­en in jouw gemeente bruisen van het lev­en. Groots hoeft het niet te zijn. Zon­der rij­dende auto’s kan je de keukentafel op straat zetten voor een koffiek­lets met de buren, een par­ti­jt­je bad­minton­nen op de weg, of je kinderen naar harten­lust met elka­ar lat­en spe­len. Vrij en veilig. Alleen maar bli­je gezichten.

  Com­mu­niceer over je plan­nen, maak promotie

  Organ­iseer je een Autovri­je Zondag? Laat het ons weten, dan zetten wij jouw ini­ti­atief mee in de kijker. 

  Maak bij het pro­moten van je Autovri­je Zondag ook gebruik van de onder­s­te­un­ing die Mobiel 21 biedt. Zo hebben we spe­ci­aal voor gemeen­ten grafisch mate­ri­aal ontwikkeld (zie Down­loads onder­aan deze pag­i­na). Ideaal om je com­mu­ni­catiecam­pagne een duidelijk gezicht te geven. We kozen voor een herken­baar logo aange­vuld met tien­tallen icoon­t­jes die de sfeer en de goed-gevoel-vibe extra onder­strepen. Het mooie is trouwens dat jij de kleuren van het logo en de icoon­t­jes hele­maal zelf kunt kiezen. Kor­tom: per­fect inpas­baar in de huis­sti­jl van jouw gemeente!

  Down­load het grafisch mate­ri­aal onder­aan deze pag­i­na. En dat hele­maal gratis. Check ook zek­er de hand­i­ge huis­sti­jl­gids met tips en voor­beelden voor affich­es, fly­ers en social­me­di­a­posts. Zo steek je jouw Autovri­je Zondag in een fris jasje.


  Laat je inspireren!

  Inter­esse om zelf ook een Autovri­je Zondag te organ­is­eren, maar zit je nog met vra­gen over hoe je dat het best aan­pakt? Her­bek­ijk dan zek­er ons webi­nar, waarin Stad Turn­hout vertelt hoe zij hun Autovri­je Zondag aanpakken.

  We gaan ervoor, samen met jou!

  In 2022 organ­iseer­den 42 ste­den en gemeen­ten in Vlaan­deren een Autovri­je Zondag, vaak in het kad­er van de Week van de Mobiliteit. In 2023 willen we nog meer ste­den en gemeen­ten een dag­je autorust gun­nen. Samen met jou.

  Nog op zoek naar bijkomende onder­s­te­un­ing of heb je nog prak­tis­che vra­gen? Neem gerust con­tact op met iemand van ons team.