Verkeerseducatieve Route

Duurzaam naar school

Hoe breng je kleuters, lagereschoolkinderen en leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs de noodzakelijke verkeersvaardigheden bij? Simpel! Laat ons een Verkeerseducatieve Route voor jouw schoolomgeving ontwikkelen. Zo kunnen kinderen samen met hun leerkracht of ouders veilig buiten de schoolmuren oefenen. Veel scholen gebruiken onze formule al. En wij helpen je graag.

Met de klas op pad!

Ver­keers- en mobiliteitse­d­u­catie houdt meer in dan de klassieke the­o­retis­che ver­keer­slesjes in de klas. Leer­lin­gen oefe­nen vaak eerst hun ver­keersvaardighe­den op de speelplaats en daar­na in het echte ver­keer. Heb je als leerkracht graag een prak­tis­che lei­draad om met de klas te oefe­nen buiten de school­muren? Dan is onze Ver­keerse­d­u­catie Route, kortweg VERO, echt iets voor jou.

Wat is een VERO?

In over­leg met de school legt Mobiel 21 een route vast. Voor die route mak­en we een kant-en-klare han­dlei­d­ing met kaart en routebeschri­jv­ing. Een VERO kan voor voet­gangers en/​of fietsers.

Voor ver­schil­lende ver­keerssi­t­u­aties kri­jg je een aparte les­fiche met infor­matie en oefenin­gen. Zo leggen de kinderen bij elke ver­keerssi­t­u­atie een stuk­je van de route af. Ze nemen daar­bij actief deel aan het ver­keer. Ze leren:

  • het ver­keer­sre­gle­ment toepassen;
  • de beteke­nis van ver­keers­bor­den kennen;
  • anticiperen op gevaar­lijke verkeerssituaties.

Een VERO kan uit­gew­erkt wor­den voor leer­lin­gen vanaf de laat­ste kleuterk­las (voet­gangers) en de derde graad lager onder­wi­js tot en met de eerste graad secundair onder­wi­js (fiet­sers) .

Mobiel 21 werk­te al VERO’s uit voor scholen in Asse, Alken, Bree, Eek­lo, Kor­trijk, Merk­splas, Oude­naarde, Pel­len­berg, Rot­se­laar, Vil­vo­orde, Veurne, Des­sel, Keer­ber­gen, Nazareth, Neeroeteren en Heule. Meestal wordt een VERO opge­maakt in opdracht van een gemeente.Deel dit artikel via: