Elektrische boost voor fietsgebruik
Elektrische boost voor fietsgebruik

Wist je dat in 2016 bijna één op de drie verkochte fietsen een elektrische was? Een spectaculaire stijging. En een nog steeds groeiende markt. Vooral senioren waren de eerste gebruikers. Meer en meer zijn ook jongere mensen en zelfs pubers er voor gewonnen. Wat maakt e-fietsen zo in trek? Wij zochten het voor je uit.

Gebruik­ers kun­nen hem niet meer mis­sen. En wie hem even uit­probeert, is verkocht. Wat maakt de elek­trische fiets tot zo’n suc­ce­sprod­uct? Dat licht­en we toe in Inzicht 31. We blikken terug op de ontwik­kel­ing van de eerste e‑fietsen tot de mod­ellen die van­daag op de markt zijn: e‑bike, Ped­elec en Speed Pedelec, … 

We leggen de vele voorde­len uit van e‑fietsen en staan ook stil bij mogelijke nade­len. En focussen op ver­schil­lende con­tex­ten voor e‑fietsgebruik: korte of lange afs­tand, stad of plat­te­land, woon-werkver­keer of vri­je tijd, …

Ook bedri­jven zien baat bij het leasen of fis­caal vrien­delijk’ aankopen van elek­trische fiet­sen voor hun medew­erk­ers. En vak­mensen en pak­jes­di­en­sten nemen vak­er hun toevlucht tot de e‑fiets voor min­der lange afstanden. 

Meer weten?
Lees Inzicht 31: Een elek­trische boost voor fiets­ge­bruik. Min­der excus­es voor meer gebruik.

Deel dit artikel via: