Ga verder naar de inhoud

Van 50 naar 30: Coalitie van 30 hertekent bebouwde kom

Autovrij leven
Veilig naar school
Opinie

Op 10 november 2023 vond in Gent de studiedag plaats van de Coalitie van 30. Een van de belangrijste vragen was: hoe maken we Zone 30 overal algemeen herkenbaar en welke aanpak werkt het best om ze in te voeren? Onze collega Joeri ging luisteren naar de best practices van Gent, Antwerpen en Suunta.

Steeds meer gemeenten hanteren het principe van 30km/u in de bebouwde kom. Maar doordat niet iedereen diezelfde maatstaf hanteert, ontstaat er verwarring bij de weggebruiker. Dat maakt het moeilijk om helder te communiceren zowel op als naast de weg. Eenduidigheid is extra hard nodig zeker nu er meer en meer versnippering is. Een grote stap vooruit zou zijn om, naar het voorbeeld van Brussel, de uitzonderingen binnen de bebouwde kom aan te duiden: 'bebouwde kom = 30 tenzij anders aangeduid'. Verder moet er ook eenduidigheid komen rond bijkomende maatregelen en een herkenbare inrichting van de weg. Op de studiedag van de Coalitie van 30 deden stad Gent en Antwerpen uit de doeken hoe zij hun Zone 30 hebben veralgemeend. Studiebureau Suunta onderstreepte het belang van monitoring.

90%
van de gemeenten doet geen monitoring van Zone 30
-21%
Dat is de snelheidsdaling door snelheidsremmende maatregelen
1988
Het jaar waarin Zone 30 een juridisch statuut kreeg

Met borden alleen gaan we er niet geraken

Iedereen is het erover eens dat signalisatie alleen niet genoeg is om een goede Zone 30 te maken. Ook communicatie over de verkeerssituatie en de leesbaarheid van de situatie op de weg zijn essentieel om automobilisten ook echt trager te laten rijden. Het probleem is dat een snelheidsremmende inrichting van de weg vaak achterblijven door een gebrek aan geld. Stad Antwerpen merkt wel dat bv. rijbaankussens een groot effect hebben. Ze zorgen voor een snelheidsdaling van 43km/u naar 34km/u. Aan de andere kant ziet de stad, ondanks de uitgebreide Zone 30, ook een toename in het aantal ongevallen met fietsers. Een van de redenen is de grote toename van het aantal fietsers maar ook de onaangepaste infrastructuur.

Meer monitoring mag

Volgens Suunta is er te weinig aandacht voor de monitoring van Zone 30. Nochtans kan een gemeente veel leren uit evaluaties. Al moeten ze wel geïntegreerd worden in een bredere visie op mobiliteit. 30% van de lokale besturen geeft aan dat ze de effecten van Zone 30 niet monitoren en 90% heeft nog nooit een evaluatie gehouden. Als er al wordt gemonitord, dan op basis van snelheidsmetingen. Amper een derde van de gemeenten die monitoren doet dat met ongevallengegevens. Zo kan bij automobilisten de indruk van willekeur ontstaan en krijgen gemeenten het verwijt Zone 30 enkel in te voeren om de kas te spekken.

Gemeenten doen er dus goed aan duidelijk te communiceren over het waarom van Zone 30. Cijfers uit evaluaties en monitoring kunnen zeker helpen om de effecten aan te tonen. Daarbij de kennis van je inwoners gebruiken is nog eens een extra troef om draagvlak te krijgen. Zo gebruikt Gent Fietstrack om de evolutie en beleving van de zone 30 in kaart te brengen.

Joeri_Mobiel-21-2023

Joeri de Visser

Meer weten over Coalatie van Zone 30?

Gerelateerde inzichten

Straffe case

ParkPAD geeft gemeenten kompas voor beter parkeerbeleid

Samen met Mobiel 21 en lokale stakeholders evalueren verschillende Vlaamse gemeenten hun parkeerbeleid. Drie van hen rondden die evaluatie ondertussen af. Zij kregen een ParkPAD-certificaat en gaan nu met de inzichten uit de evaluatie aan de slag voor een beter lokaal mobiliteitsbeleid.

Meer leren
Opinie

Waarom Mobiel 21 samenwerken zo super vindt

Els Van den broeck, algemeen directeur bij Mobiel 21, schuift aan tafel bij de Socius-podcast ‘Allemaal Politiek’ om te praten over succesvolle samenwerkingen als hefboom voor verandering.

Beluister de podcast
Autovrij leven

Meer straten op mensenmaat

We tonen hoe geweldig straten zijn als er meer plaats is voor mensen en minder voor auto's. Straten op mensenmaat met ruimte voor ontmoeting, spel, natuur, adem en rust. Enfin, straten om in te leven, dus.

Verder lezen