Ga verder naar de inhoud

ParkPAD geeft gemeenten kompas voor beter parkeerbeleid

Autovrij leven
Slimme gemeenten
Straffe case

De afgelopen maanden evalueerden verschillende Vlaamse gemeenten hun parkeerbeleid, samen met Mobiel 21 en lokale stakeholders. Drie van die gemeenten rondden de evaluatie ondertussen af. Zij kregen een ParkPAD-certificaat en gaan nu met de inzichten uit de evaluatie aan de slag voor een beter lokaal mobiliteitsbeleid. Patrick Auwerx, projectleider Burgerparticipatie bij Mobiel 21, geeft meer uitleg.

Welke rol speelt parkeren eigenlijk in lokaal mobiliteitsbeleid?

Vandaag lijkt parkeerbeleid er vooral op gericht om elke wagen een parkeerplaats te geven. De bevolking groeit, het wagenpark groeit, en dus groeit het parkeeraanbod mee. Niet verrassend dus dat beleidsmakers zich afvragen waar we al die wagens kwijt kunnen. Toch gaat parkeerbeleid om meer dan auto’s stockeren. De manier waarop een stad of gemeente haar parkeerbeleid vormgeeft, bepaalt bijvoorbeeld hoeveel zoekverkeer er door het centrum rijdt, hoeveel openbare ruimte verloren gaat aan parkeervakken, hoeveel inkomsten er in het laatje komen, hoe bereikbaar bestemmingen zijn met bepaalde vervoersmodi, en ga zo maar door.

Parkeerbeleid staat niet op zichzelf, maar heeft impact op leefbaarheid, verkeersveiligheid en mobiliteit in de brede zin van het woord. Het gaat dus om veel meer dan de vraag waar we al die wagens kwijt kunnen.

Parkeerbeleid kan dus ook een hefboom zijn om ook andere uitdagingen aan te pakken?

Klopt, een performant parkeerbeleid kan ervoor zorgen dat er meer openbare ruimte vrijkomt voor groen, dat er in drukke straten minder conflicten zijn tussen auto’s en andere weggebruikers, dat er minder luchtvervuiling en lawaaihinder is in woonwijken, … Niet iedereen is zich hier voldoende van bewust. Ook vandaag blijft parkeren namelijk een gevoelig onderwerp. Mensen zijn gehecht aan hun persoonlijke parkeerplaats, vaak vlak voor de deur. Aanpassingen aan parkeerbeleid liggen daardoor moeilijk, zeker voor lokale politici die afrekening in het stemhokje vrezen. Daardoor blijft parkeerbeleid al te vaak ter plaatse trappelen. En blijft haar hefboomfunctie voor beter lokaal mobiliteitsbeleid ook onderbelicht. Dankzij ParkPAD brengen we daar nu in acht Vlaamse gemeenten verandering in.

ParkPAD helpt om parkeren maximaal in te bedden in het gemeentelijk mobiliteits- en ruimtebeleid. De audit maakt van parkeerbeleid een strategische en sturende hefboom, in plaats van een operationele, reactieve oefening.

Patrick Auwerx
Projectleider Burgerparticipatie bij Mobiel 21

Hoe gaat dat in zijn werk?

ParkPAD is een unieke auditmethode die gemeenten helpt om hun parkeerbeleid te evalueren, bij te sturen en te herdenken als onderdeel van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Daarbij komen allerlei aspecten aan bod: van het parkeeraanbod tot handhaving, maar ook dataverzameling en laadinfrastructuur.

De afgelopen maanden voerden we ParkPAD-audits door in verschillende gemeenten, van middelgrote steden zoals Geel en Mortsel tot iets kleinere gemeenten zoals Malle en Riemst. We gingen in dialoog met het gemeentebestuur en lokale stakeholders. Denk maar aan politie, de middenstand en mobiliteitsaanbieders zoals De Lijn. Samen evalueerden we het huidige parkeerbeleid, definieerden we ambities voor de toekomst en stelden we een actieplan op met concrete maatregelen. Net die gezamenlijke aanpak helpt om het politieke debat rond parkeren te objectiveren, en dus minder emotioneel te benaderen. Drie gemeenten - Geel, Londerzeel en Riemst – rondden het hele auditproces alvast af, en kregen een ParkPAD-certificaat uitgereikt.

En wat nu?

Nu gaan de gemeenten aan de slag met hun actieplan. Zo werken ze bijvoorbeeld rond informatieverstrekking, door burgers op de hoogte te brengen van de parkeerregelgeving, bestaande lokale situaties te verhelderen en beleidskeuzes te motiveren. Ze nemen de kosten van hun parkeerbeleid onder de loep, en leren ze te optimaliseren. Ze gebruiken het actieplan ook als houvast om op strategische plekken te kiezen voor ontharding en vergroening. En ga zo maar door.

Kortom, de actieplannen bevatten maatregelen op maat om het lokale parkeerbeleid maximaal in te bedden in het gemeentelijk mobiliteits- en ruimtebeleid. Zo zorgt ParkPAD ervoor dat parkeerbeleid niet langer een louter operationele, reactieve oefening is. De audit verheft parkeerbeleid echt tot een strategische en sturende hefboom. Dat maakt het voor de deelnemende steden en gemeenten mogelijk om verder te kijken dan de vraag waar we al die wagens kwijt kunnen, en echt werk te maken van een duurzaam mobiliteitssysteem.

De uitrol van ParkPAD-audits in de gemeenten Boom, Geel, Genk, Londerzeel, Malle, Mortsel, Puurs-Sint-Amands en Riemst kadert in een mobiliteitsproject van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Doel van dat project is om ook kleine en middelgrote steden en gemeenten aan te moedigen om werk te maken van een duurzaam parkeerbeleid.

Ook andere gemeenten kunnen met ParkPAD aan de slag.  Altijd op maat en met focus op de lokale context.

Patrick_Mobiel-21-2023
Vragen over ParkPAD?

Patrick Auwerx

Gerelateerde inzichten

Opinie

Waarom Mobiel 21 samenwerken zo super vindt

Els Van den broeck, algemeen directeur bij Mobiel 21, schuift aan tafel bij de Socius-podcast ‘Allemaal Politiek’ om te praten over succesvolle samenwerkingen als hefboom voor verandering.

Beluister de podcast
Straffe case

Burgers schrijven mee aan nieuw fietsplan in As

Onlangs stelde de gemeente As haar nieuw Fietsplan voor. Met dit plan wil de voormalige mijngemeente fietsen nog vlotter en veiliger maken. Het plan ontstond in nauwe samenwerking tussen de gemeente, haar inwoners en Mobiel 21.

Verder lezen
Autovrij leven

Meer straten op mensenmaat

We tonen hoe geweldig straten zijn als er meer plaats is voor mensen en minder voor auto's. Straten op mensenmaat met ruimte voor ontmoeting, spel, natuur, adem en rust. Enfin, straten om in te leven, dus.

Verder lezen