Ga verder naar de inhoud

Sint-Niklaas toont de weg naar duurzame, stedelijke mobiliteit

Slimme gemeenten
Straffe case

Europese steden kunnen heel wat van elkaar leren op het vlak van duurzame mobiliteit. Daarom bracht het CIVITAS-initiatief vorige maand mobiliteitsprofessionals uit alle hoeken van Europa samen in Sint-Niklaas voor een studie- en netwerkingtour. Door samenwerking en kennisuitwisseling tussen steden aan te moedigen, wil CIVITAS de transitie naar duurzame stedelijke mobiliteit versnellen.

Ondanks lokale verschillen staan Europese steden en gemeenten voor heel gelijklopende mobiliteitsuitdagingen. Hoe dringen we het sluipverkeer in woonstraten terug? Hoe maken we de publieke ruimte aangenamer voor actieve weggebruikers? En hoe betrekken we burgers, handelaars en andere belanghebbenden bij de omslag naar meer duurzame mobiliteit?

Kennisuitwisseling en samenwerking

In de zoektocht naar antwoorden op die vragen loont het zich om te leren van de aanpak in andere steden en gemeenten. Begin juni brachten mobiliteitsambtenaren en –professionals uit verschillende Europese landen, van Portugal tot Polen, daarom een tweedaags bezoek aan de stad Sint-Niklaas. Aan de hand van rondetafelgesprekken en informele netwerkmomenten wisselden ze kennis uit over de mobiliteitsuitdagingen waar ze voor staan, en deelden ze lokale oplossingen voor deze uitdagingen. Plaatsbezoeken in de stad vormden dan weer de aanleiding om innovatieve mobiliteitsmaatregelen, van gezellige schoolstraten tot gigantische fietsbruggen, ook in de praktijk te ontdekken.

“Luisteren en leren van elkaar, dat is waar zo'n studie- en netwerkingtour om draait,” zo vertelt Carl Hanssens, schepen voor mobiliteit, publieke ruimte en stadsontwikkeling in Sint-Niklaas. “Kennisuitwisseling en samenwerking tussen lokale overheden is een hefboom om ambities en beleidsintenties waar te maken. Leren van buitenlandse best practices, wat werkt en wat niet werkt, helpt een lokale overheid namelijk om sneller aan de slag te gaan en mobiliteitsuitdagingen aan te pakken. En dat zonder het warm water opnieuw uit te vinden.”

Een stad in beweging

Dat de Europese delegatie neerstreek in Sint-Niklaas hoeft geen verrassing te zijn. De stad is op Europees niveau gekend om haar gedegen aanpak als het over duurzame stedelijke mobiliteit gaat. Zo was ze de afgelopen jaren partner in de Europese CIVITAS-projecten PROSPERITY en Park4SUMP, die respectievelijk focusten op de implementatie van lokale mobiliteitsplannen en de integratie van parkeerbeleid in die plannen.

En ook lokaal beweegt er heel wat. “Duurzame mobiliteit staat centraal in ons lokaal mobiliteitsbeleid,” aldus Carl. “We bouwen voortdurend aan betere fietsinfrastructuur. We zetten volop in op de leefbaarheid en levendigheid van de publieke ruimte. Heel wat woonstraten in de binnenstad kregen bijvoorbeeld al een groener karakter.” Al die doorgevoerde vernieuwingen en geplande veranderingen maken Sint-Niklaas tot een interessante case voor buitenlandse mobiliteitsprofessionals.

En ook de komende jaren staan er nog grote veranderingen op de planning. “Nu is de Grote Markt aan de beurt. Door dat centrale plein opnieuw aan te leggen, maken we een einde aan het doorgaand verkeer in het stadscentrum. Dat zal de verkeersveiligheid en bereikbaarheid, voor alle modi, verbeteren.”

Tijdens het bezoek kreeg ik heel wat positieve en lovende reacties. We beseffen het misschien niet altijd, maar Vlaamse steden en gemeenten behoren tot het Europese koppeloton als het om duurzame mobiliteit gaat.

Carl Hanssens
schepen voor mobiliteit, publieke ruimte en stadsontwikkeling in Sint-Niklaas

Nationale netwerken binnen CIVITAS

Het tweedaagse bezoek aan Sint-Niklaas werd getrokken door het stadsbestuur in samenwerking met het CIVITAS-initiatief, dat onder­zoek en inno­vatie op het gebied van mobiliteit bevordert en lokale over­he­den in Europa ondersteunt bij het ontwikke­len, testen en uitrollen van duurzame mobiliteitsmaatregelen. Het initiatief nodigde daarbij alle CIVINET’s uit. Die nationale netwerken binnen CIVITAS ondersteunen steden en gemeenten door Europese mobiliteitskennis te vertalen naar de lokale context. Ook in België bestaat er zo’n netwerk, CIVINET .BE, dat lokale overheden een beter beeld geeft van wat er zich allemaal afspeelt op het Europese niveau. “CIVITAS en haar nationale netwerken helpen steden en gemeenten om opportuniteiten te spotten, contacten te leggen en up-to-date te blijven met Europese evoluties,” zo besluit Carl. “Ze zijn een echte springplank naar duurzame stedelijke mobiliteit.”

Sluit je aan bij CIVINET .BE

Wil jij weten hoe CIVINET .BE jouw stad of gemeente helpt om het maximum uit Europese mobiliteitsprojecten te halen en een beter beeld te krijgen van wat er zich allemaal afspeelt op het Europese niveau?

Gerelateerde inzichten

Straffe case

ParkPAD geeft gemeenten kompas voor beter parkeerbeleid

Samen met Mobiel 21 en lokale stakeholders evalueren verschillende Vlaamse gemeenten hun parkeerbeleid. Drie van hen rondden die evaluatie ondertussen af. Zij kregen een ParkPAD-certificaat en gaan nu met de inzichten uit de evaluatie aan de slag voor een beter lokaal mobiliteitsbeleid.

Meer leren
Opinie

Waarom Mobiel 21 samenwerken zo super vindt

Els Van den broeck, algemeen directeur bij Mobiel 21, schuift aan tafel bij de Socius-podcast ‘Allemaal Politiek’ om te praten over succesvolle samenwerkingen als hefboom voor verandering.

Beluister de podcast
Slimme gemeenten

Participatie en innovatie voor een duurzame toekomst

We geloven in de kracht van participatie en innovatie. Omdat mensen samen meer weten dan apart. Met vernieuwende methodes en hedendaagse technologie bouwen we aan slimme gemeenten, klaar voor de toekomst.

Verder lezen