Ga verder naar de inhoud

Burgers schrijven mee aan nieuw fietsplan in As

Autovrij leven
Slimme gemeenten
Straffe case

Onlangs stelde de gemeente As haar nieuw Fietsplan voor. Met dit plan wil de voormalige mijngemeente fietsen nog vlotter en veiliger maken. Het plan ontstond in nauwe samenwerking tussen de gemeente, haar inwoners en Mobiel 21.

Fietsplan: Vlotter en veiliger fietsen

Steeds meer mensen kiezen voor de fiets. Zo ook in de Limburgse gemeente As. Die positieve trend naar meer duurzame, actieve mobiliteit wil de gemeente verder versterken. Daarom werkte ze de afgelopen maanden een Fietsplan uit, dat fietsen in As nog vlotter en veiliger moet maken.

“Het Fietsplan wil er in de eerste plaats voor zorgen dat allerlei bestemmingen in As eenvoudig bereikbaar blijven met de fiets,” zo vertelt Jo Santermans, schepen van mobiliteit in de voormalige mijngemeente. “Daarom voorziet het plan in investeringen in fietsinfrastructuur, zoals bijvoorbeeld betere fietspaden en oversteekplaatsen. Daarnaast heeft het Fietsplan ook aandacht voor de samenhang en de efficiëntie van het fietsnetwerk, voor de aantrekkelijkheid, de veiligheid en het comfort van fietsroutes, en tot slot ook voor de fietscultuur in As. Denk bijvoorbeeld maar aan communicatie om fietsen te promoten,” aldus de schepen.

Burgers doen en denken mee

Natuurlijk komt een Fietsplan niet uit de lucht gevallen. Voor het nieuwe plan werkte de gemeente actief samen met Mobiel 21. Ook inwoners werden uitgenodigd om mee na te denken en te participeren in het beleidsproces. Zo’n samenwerking tussen een gemeente en haar burgers noemen we ook wel eens burgerparticipatie.

“De gemeente legde haar inwoners eerst een digitale bevraging voor,” licht Glenn Godin, projectmedewerker bij Mobiel 21, toe. “Meer dan 500 Assenaren vulden die bevraging in en gaven informatie over hoe ze zich meestal verplaatsen, over de vervoersmiddelen die ze gebruiken, over de routes die ze nemen, over de knelpunten die ze onderweg tegenkomen, en ga zo maar door. Dankzij die input kreeg de gemeente een goed beeld van hoe haar inwoners de huidige situatie bekijken.”

In een tweede fase, in de herfst van 2023, blikte de gemeente dan samen met burgers vooruit. Een 15-tal Assenaren kwamen samen in een burgerpanel om de resultaten van de bevraging te doorlopen en na te denken over de toekomst van fietsen in hun gemeente. “Het panel ging er heel interactief aan toe,” vertelt Glenn. “De deelnemers speelden knelpuntenbingo, en gaven zo aan wat de belangrijkste aandachtspunten in het fietsnetwerk zijn. Daarna lijstten ze fietsroutes op waar het aangenaam is om te trappen, en trajecten die je als fietser eigenlijk liever vermijdt. De deelnemers dachten ook na over minder voor de hand liggende aspecten van fietsbeleid, zoals bijvoorbeeld fietsparkeren, fietseducatie en fietspromotie.” Alle input van de inwoners werd uiteindelijk gebundeld en gebruikt als basis voor het nieuwe Fietsplan.

Fietsambassadeurs sturen bij

Ook in de toekomst wil As burgers blijven betrekken bij haar fietsbeleid, en met name bij de evaluatie van het plan. “Om de vinger aan de pols te houden, en snel in te spelen op de noden en de wensen van fietsende Assenaren, startten we daarom een community van fietsambassadeurs,” aldus Marijke Appeltans, mobiliteitsdeskundige bij de gemeente.

“Het gaat om mensen die zich kandidaat stelden om het Fietsplan te vertegenwoordigen en de brug te vormen tussen het gemeentebestuur en de buurten in As. Zij zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor hun buurtbewoners. Zij nemen de ideeën en inzichten van medeburgers mee naar regelmatige overlegmomenten met de mobiliteitsdienst.” Zo garandeert de gemeente dat ze feedback uit verschillende hoeken krijgt en haar fietsbeleid voortdurend kan verfijnen en verbeteren.

Van plan naar praktijk

Het Fietsplan is dus niet zomaar een werkdocument. Het is een strategische gids die het fietsbeleid in goede banen leidt en concrete actiepunten oplijst om fietsen in As nog vlotter en veiliger te maken. Die actiepunten brengt de gemeente de komende jaren in de praktijk, waardoor het Fietsplan ook voor fietsers elke dag een beetje zichtbaarder zal worden.

“Als fietser hoef je trouwens niet te wachten om van het nieuwe Fietsplan te profiteren,” besluit Jo Santermans. “Als onderdeel van het plan maakte de gemeente, samen met Mobiel 21, namelijk een handige fietsroutekaart. Naast aandachtspunten op het netwerk, toont die kaart toffe bestemmingen, fietsknooppunten en geplande infrastructurele ingrepen. Iedereen die in As fietst, van pendelaar tot scholier, kan de fietsroutekaart online raadplegen via www.explore.maplix.com/nl/as-fietsplan. Een aanrader!”

Glenn_Mobiel-21-2023
Meer weten over burgerparticipatie of fietsplannen?

Glenn Godin

Gerelateerde inzichten

Straffe case

ParkPAD geeft gemeenten kompas voor beter parkeerbeleid

Samen met Mobiel 21 en lokale stakeholders evalueren verschillende Vlaamse gemeenten hun parkeerbeleid. Drie van hen rondden die evaluatie ondertussen af. Zij kregen een ParkPAD-certificaat en gaan nu met de inzichten uit de evaluatie aan de slag voor een beter lokaal mobiliteitsbeleid.

Meer leren
Opinie

Waarom Mobiel 21 samenwerken zo super vindt

Els Van den broeck, algemeen directeur bij Mobiel 21, schuift aan tafel bij de Socius-podcast ‘Allemaal Politiek’ om te praten over succesvolle samenwerkingen als hefboom voor verandering.

Beluister de podcast
Autovrij leven

Meer straten op mensenmaat

We tonen hoe geweldig straten zijn als er meer plaats is voor mensen en minder voor auto's. Straten op mensenmaat met ruimte voor ontmoeting, spel, natuur, adem en rust. Enfin, straten om in te leven, dus.

Verder lezen