Schoolroutekaart

Duurzaam naar school

Hoe zorg je ervoor dat kinderen langs een veilige route naar school gaan? Daarvoor moet je eerst de knelpunten kennen natuurlijk. En weten hoe je die kan omzeilen of veilig kan passeren. Mobiel 21 helpt je bij de opmaak van een schoolrouteplan.

Wat is een schoolroutekaart? 

Een school­routekaart is een plat­te­grond van de ruime schoolomgev­ing. Ze duidt de veilig­ste fiets- en wan­del­routes naar school aan. Aan de hand van duidelijke tips en foto’s zien de leer­lin­gen en hun begelei­ders hoe ze op de gevaar­lijke plaat­sen toch veilig kun­nen stap­pen of fietsen. 

De school­routekaart is vooral bedoeld voor leer­lin­gen van het basison­der­wi­js en de eerste graad van het secundair onder­wi­js. In de klas is het een kap­stok om te werken rond veilig en milieu­vrien­delijk verkeer. 

Het is ook een hand­ig instru­ment om leer­lin­gen én hun oud­ers te informeren over veilige school­routes. Op die manier over­tu­igt een school­routekaart mensen om meer te fiet­sen en te stappen. 

Een school­routekaart voor jouw school 

Vaak neemt een gemeente of stad het ini­ti­atief om een school­routekaart te lat­en mak­en. Is dat nog niet het geval? Neem dan zek­er con­tact op met ons.