Schoolroutekaart

Duurzaam naar school

Hoe zorg je ervoor dat kinderen langs een zo veilig mogelijke route naar school gaan? Daarvoor moet je eerst de knelpunten kennen natuurlijk. En weten hoe je die kan omzeilen of veilig kan passeren. Mobiel 21 helpt je bij de opmaak van een schoolrouteplan. Lees hier hoe.

Een school­routekaart. Wat is dat? 

Een school­routekaart is een plat­te­grond van de ruimere schoolomgev­ing. Wordt ook wel school­bereik­baarhei­d­skaart genoemd. Ze duidt de veilig­ste fiets- en wan­del­routes naar school aan. Aan de hand van duidelijke tips en foto’s zien de leer­lin­gen en hun begelei­ders hoe ze op de gevaar­lijke plaat­sen toch veilig kun­nen te voet gaan of fietsen. 

De school­routekaart is vooral bedoeld voor leer­lin­gen van het basison­der­wi­js en de eerste graad van het secundair onder­wi­js. In de klas is het een kap­stok om te werken rond veilig en milieu­vrien­delijk verkeer. 

Het is een hand­ig instru­ment om leer­lin­gen én hun oud­ers te informeren over de school­routes. En ze te stim­uleren om meer te fiet­sen en te stappen. 

Hoe komt mijn school aan een schoolroutekaart? 

Vaak neemt de gemeente, stad of provin­cie het ini­ti­atief om door ons een school­routekaart te lat­en opmak­en. Is dat nog niet het geval? Neem dan zek­er con­tact op. 

Tip! Doet jouw school mee met Sam de Ver­keerss­lang? Dan kan de opmaak van een school­routekaart volledig gratis zijn. Wel eerst aan­vra­gen natuurlijk.