SUMP fundament voor duurzame mobiliteit
SUMP fundament voor duurzame mobiliteit

SUMP is een Europees initiatief. Het staat voor ‘Sustainable Urban Mobility Plans’. SUMP's zijn strategische plannen die een toekomstvisie inhouden. Voor aspecten als locatie- en parkeerbeleid, fietsroutenetwerken en veilige schoolomgevingen. Ze waarborgen een duurzame basis voor lokaal mobiliteitsbeleid.

SUMP is een bewezen method­iek die een inte­grale belei­ds­be­nader­ing, meet­bare doe­len, kosten- en bate­n­analyse en eval­u­atie verzek­ert. Ste­den die ermee werken, plukken er de vrucht­en van.

De slo­gan Plan­ning for peo­ple’ maakt de langeter­mi­jn­visie tast­baar. Nog te vaak primeert het economis­che aspect op het welz­i­jn van ons allemaal. 

Het ver­schil tussen de SUMP-aan­pak en het tra­di­tionele mobiliteits­beleid wordt prachtig ver­wo­ord in de vol­gende uitspraak: 

If you plan cities for cars and traf­fic, you get cars and traf­fic. If you plan for peo­ple and places, you get peo­ple and places.’ 

Meer weten?
Lees Inzicht 28: Fun­da­menten voor duurzame mobiliteit­s­plan­nen. SUMP kan mobiliteit op maat van mensen waarmaken.

Deel dit artikel via: