Ga verder naar de inhoud

Goede fietsenstallingen: een must aan stations en haltes

Autovrij leven
Slimme gemeenten
Onderzoek & cijfers

Om combimobiliteit de wind in de rug te geven, zijn deftige fietsenstallingen een must. Fietsers willen hun fiets met een gerust hart kunnen achterlaten om verder te reizen met trein, tram of bus. We maakten samen met de The New Drive een studie over veilige en kwaliteitsvolle fietsparkings aan mobiliteitsknooppunten.

Een gedeelde visie voor alle partijen

Tot nog toe lag de verantwoordelijkheid voor fietsenstallingen aan grote knooppunten bij vervoerders en wegbeheerders. Deze studie legt de basis voor één gedeelde fietsparkeervisie. En houdt ze tegelijkertijd rekening met de verschillende invalshoeken van de partijen die betrokken zijn bij parkeerbeleid rond mobiliteitsknooppunten:

  • lokale overheden vanuit de noden van hun inwoners en mogelijkheden op hun grondgebied
  • de vervoerders (NMBS en De Lijn) vanuit hun vervoersnetwerk en hun klanten
  • wegbeheerders vanuit de optimalisatie van de bestaande infrastructuur

Een gedeeld ambitieniveau

Het onderzoek biedt praktische tools om:

  • samen met alle stakeholders een netwerkkaart en beheersplan voor fietsparkeervoorzieningen aan mobiliteitsknooppunten op te stellen
  • het hele proces van ontwerp tot de opening van een nieuwe stalling in kaart te brengen

Hierdoor komt er ook een antwoord op praktische vragen rond bijvoorbeeld de mate van dienstverlening en controle en onderhoud, kwaliteit van de infrastructuur en toegankelijkheid, diefstal- en vandalismepreventie, weesfietsenbeleid, communicatie, enz.

Volg het Lerend Netwerk Fietsparkeren van Fietsberaad Vlaanderen

Dit lerend netwerk komt tweemaal per jaar samen om goede praktijken en ervaringen uit te wisselen rond fietsparkeren.

Ilse_Mobiel-21-2023
Meer weten over fietsenstallingen

Ilse Vleugels

Gerelateerde inzichten

Straffe case

Sint-Niklaas toont de weg naar duurzame, stedelijke mobiliteit

Europese steden kunnen heel wat van elkaar leren op het vlak van duurzame mobiliteit. Daarom bracht het CIVITAS-initiatief vorige maand mobiliteitsprofessionals uit alle hoeken van Europa samen in Sint-Niklaas voor een studie- en netwerkingtour.

Leer meer
Straffe case

ParkPAD geeft gemeenten kompas voor beter parkeerbeleid

Samen met Mobiel 21 en lokale stakeholders evalueren verschillende Vlaamse gemeenten hun parkeerbeleid. Drie van hen rondden die evaluatie ondertussen af. Zij kregen een ParkPAD-certificaat en gaan nu met de inzichten uit de evaluatie aan de slag voor een beter lokaal mobiliteitsbeleid.

Meer leren
Autovrij leven

Meer straten op mensenmaat

We tonen hoe geweldig straten zijn als er meer plaats is voor mensen en minder voor auto's. Straten op mensenmaat met ruimte voor ontmoeting, spel, natuur, adem en rust. Enfin, straten om in te leven, dus.

Verder lezen