Ga verder naar de inhoud

All For Zero: Videoreeks 'Mobiliteit voor Dummies'

Slimme gemeenten
Autovrij leven

Sluipverkeer, knip of fietsstraat? Als het over mobiliteit gaat, kom je al eens moeilijke woorden of technische termen tegen. En dan zijn wij er om ze uit te leggen, natuurlijk. Helder, to the point en altijd met een knipoog naar straten op mensenmaat. Mis geen enkele aflevering van onze filmpjesreeks ‘Mobiliteit voor Dummies’!

Wij leggen het voor jou uit!

Iedereen heeft een mening over mobiliteit… Het is een pop­u­lair gesprek­son­der­w­erp aan de keukentafel, op school en op het werk. Om vlot mee te kun­nen prat­en, én om feit­en van fic­tie te onder­schei­den, is het belan­grijk om veelvoorkomende mobiliteits­be­grip­pen goed te begri­jpen. In ​‘Mobiliteit voor Dum­mies’ legt onze ver­keersspe­cial­ist Glenn alles piek­fi­jn en een­voudig uit. Zo heb jij straks alle ken­nis om mee te prat­en over mobiliteit én om zelf mee te werken aan meer strat­en op mensenmaat.

Een knip, wat is dat?

Een straat knip­pen? Klinkt moeil­ijk … Maar hoe doe je dat en waar­voor is het goed? We leggen het uit in 2 minuten en 21 seconden.

Verkeer, wat is dat?

Waar komt het woord ​‘ver­keer’ eigen­lijk van­daan? En wat heeft ons ver­keer te mak­en met het werk­wo­ord ​‘verk­eren’? We leggen het uit in 1 min­u­ut en 21 seconden.

Sluipver­keer, wat is dat?

Dat je het liev­er niet in je straat hebt, weet je wel. Maar wat is ​‘sluipver­keer’ pre­cies? We leggen het uit in 2 minuten en 21 seconden.

Wegen­cat­e­goris­er­ing, wat is dat?

Het is in ieder geval een draak van een woord. Maar het speelt een belan­grijke rol in hoe ons ver­keer ges­tu­urd wordt. We leggen het principe uit in 2 minuten en 21 seconden.

Een fietsstraat, wat is dat?

Is het een straat alleen voor fiet­sers? Of mag er ook nog ander ver­keer door een fietsstraat? We leggen het uit in 2 minuten en 21 seconden.

Een school­straat, wat is dat?

Nog een straat met een apart statu­ut. Wat de voorde­len zijn én wat er mag en moet, leggen we uit in 2 minuten en 21 seconden.

Par­keer­beleid, wat is dat?

Park­eren gaat over veel meer dan gewoon een plaat­sje voor je auto vin­den. Waarom par­keer­beleid zo belan­grijk is, leggen we uit in 2 minuten en 21 seconden.

All For Zero

De film­p­jes­reeks ​‘Mobiliteit voor Dum­mies’ kadert in het ini­ti­atief All For Zero. Met dit ini­ti­atief willen de ver­schil­lende over­he­den in Bel­gië het aan­tal ver­keers­do­den in ons land terug­bren­gen tot nul. En dat tegen 2050. Een ambitieus doel, dat we alleen kun­nen bereiken door samen te werken. All 4 Zero betrekt burg­ers actief in het ver­beteren van de ver­keersvei­ligheid en moedigt lokale ini­ti­atieven aan om hun eigen straat, buurt of gemeente ver­keersveiliger te mak­en. Net daarom is het zo belan­grijk dat iedereen kan meep­rat­en over mobiliteit. En daar draagt onze reeks ​‘Mobiliteit voor Dum­mies’ toe bij.

Met steun van fed­er­aal Min­is­ter van Mobiliteit Georges Gilkinet, de FOD Mobiliteit en Ver­vo­er en Vias Institute.

Met dank aan Iwona Pom voor de opname en postproductie van de filmpjes.

Hannelore_Mobiel-21-2023

Hannelore Depypere

Wil je meer info over All For Zero of over Mobiliteit voor Dummies? 

Gerelateerde inzichten

Straffe case

ParkPAD geeft gemeenten kompas voor beter parkeerbeleid

Samen met Mobiel 21 en lokale stakeholders evalueren verschillende Vlaamse gemeenten hun parkeerbeleid. Drie van hen rondden die evaluatie ondertussen af. Zij kregen een ParkPAD-certificaat en gaan nu met de inzichten uit de evaluatie aan de slag voor een beter lokaal mobiliteitsbeleid.

Meer leren
Opinie

Waarom Mobiel 21 samenwerken zo super vindt

Els Van den broeck, algemeen directeur bij Mobiel 21, schuift aan tafel bij de Socius-podcast ‘Allemaal Politiek’ om te praten over succesvolle samenwerkingen als hefboom voor verandering.

Beluister de podcast
Slimme gemeenten

Participatie en innovatie voor een duurzame toekomst

We geloven in de kracht van participatie en innovatie. Omdat mensen samen meer weten dan apart. Met vernieuwende methodes en hedendaagse technologie bouwen we aan slimme gemeenten, klaar voor de toekomst.

Verder lezen