Ga verder naar de inhoud

Fietsende mama's tonen de weg naar meer verkeersveiligheid

Autovrij leven
Veilig naar school
Onderzoek & cijfers

In welke situaties voelen moeders die hun kinderen naar school brengen zich onveilig en vooral waarom? Antwoorden kregen we via een kwalitatieve, diepgravende customer journey mapping bij 20 Leuvense mama's. Het onderzoek leverde interessante resultaten op die relevant zijn voor heel België.

(On)veilig onderweg?

Ouders spelen een cruciale rol in de keuze van het vervoersmiddel en de route naar school. Ze zijn ook de sleutelfiguren bij het aanleren van fiets- en verkeersvaardigheden. Het veiligheidsgevoel van ouders is dus doorslaggevend in de manier waarop kinderen zich verplaatsen naar school. Met dit onderzoek gaat Mobiel 21 op zoek naar oplossingen voor meer verkeersveiligheid onderweg naar school.

We fietsen expres langs bepaalde straten om de kinderen te leren in het verkeer fietsen. We kunnen het onszelf makkelijker maken en langs het park fietsen, maar dan leert mijn zoon niets bij. Volgend jaar moet hij alleen fietsen, dan hebben we liever dat hij het nu deftig leert.

Onderzoekers mee op pad voor Customer Journey Mapping

Voor dit onderzoek gebruikten we ‘Customer Journey Mapping’, een methode die oorspronkelijk uit het marketing- en productontwikkelingsonderzoek komt. Ze biedt veel mogelijkheden om het veiligheidsgevoel van fietsende moeders in de diepte te bevragen. Zo volgden de onderzoekers de deelneemster terwijl ze zich verplaatsen. Tijdens deze verplaatsing beoordelen de deelnemers op vaste contactpunten hun gevoel door een score te geven op vijf of tien. In een interview gingen we nadien dieper in op die gevoelens. Zo kwamen we te weten waar, wanneer en vooral waarom vrouwelijke fietsers met (klein)kinderen bepaalde situaties als onveilig beschouwen.

Naar een inclusiever fietsbeleid

Het vertrek thuis beoordelen de deelneemsters als het meest veilige punt van de route. Op weg naar school voelen ze zich het meest onveilig op kruispunten. De aankomst op school is dan weer, na het vertrek thuis, het veiligste punt op de route.

De inzichten uit de fietstochten en de interviews zijn gebundeld in een rapport met aanbevelingen voor een inclusiever fietsbeleid. Zo hebben onze politici handvaten om fietsen echt veiliger te maken. Niet alleen voor vrouwen, maar voor alle fietsers op onze wegen.

8 aanbevelingen voor kindvriendelijke schoolomgevingen

1. Maak vrijliggende of afgescheiden fietspaden.

2. Maak kruispunten en oversteekplaatsen conflictvrij.

3. Kies voor autoluwe straten.

4. Verlaag de snelheid van gemotoriseerd verkeer.

5. Vermijd om zwaar verkeer te mengen met fietsverkeer.

6. Zorg voor eenduidige regelgeving en duidelijke signalisatie.

7. Maak campagnes om het begrip voor fietsers te vergroten bij alle weggebruikers.

8. Communiceer over verkeersregels die fietsers beschermen, en handhaaf die regels goed.

Elke_Mobiel-21-2023

Elke Franchois

Meer weten over dit onderzoek? 

All For Zero

Het onder­zoek ​‘Vrouwen zek­er in’t zadel’ kadert in het ini­ti­atief All For Zero. Met dit ini­ti­atief willen de ver­schil­lende over­he­den in Bel­gië het aan­tal ver­keers­do­den in ons land terug­bren­gen tot nul. En dat tegen 2050. Een ambitieus doel, dat we alleen kun­nen bereiken door samen te werken. All For Zero betrekt burg­ers actief in het ver­beteren van de ver­keersvei­ligheid en moedigt lokale ini­ti­atieven aan om hun eigen straat, buurt of gemeente ver­keersveiliger te mak­en.

Met steun van fed­er­aal Min­is­ter van Mobiliteit Georges Gilkinet, de FOD Mobiliteit en Ver­vo­er en Vias Institute.

Gerelateerde inzichten

Straffe case

ParkPAD geeft gemeenten kompas voor beter parkeerbeleid

Samen met Mobiel 21 en lokale stakeholders evalueren verschillende Vlaamse gemeenten hun parkeerbeleid. Drie van hen rondden die evaluatie ondertussen af. Zij kregen een ParkPAD-certificaat en gaan nu met de inzichten uit de evaluatie aan de slag voor een beter lokaal mobiliteitsbeleid.

Meer leren
Opinie

Waarom Mobiel 21 samenwerken zo super vindt

Els Van den broeck, algemeen directeur bij Mobiel 21, schuift aan tafel bij de Socius-podcast ‘Allemaal Politiek’ om te praten over succesvolle samenwerkingen als hefboom voor verandering.

Beluister de podcast
Autovrij leven

Meer straten op mensenmaat

We tonen hoe geweldig straten zijn als er meer plaats is voor mensen en minder voor auto's. Straten op mensenmaat met ruimte voor ontmoeting, spel, natuur, adem en rust. Enfin, straten om in te leven, dus.

Verder lezen