Doorsteekjes: inspiratie-pakket voor gemeenten

Een fijnmazig routenetwerk voor voetgangers en fietsers is een cruciaal onderdeel van een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Mobiel 21 en Trage Wegen bieden een inspiratiepakket aan voor steden en gemeenten om de doorsteekbaarheid van hun dorps- en stadscentra te bevorderen.

Doorsteek­jes voor fiet­sers en voet­gangers zijn eigen­lijk slimme mobiliteitss­chakels in stads- en dorp­s­cen­tra: een loop- en fiets­brug over een riv­i­er, een pub­lieke door­gang door een winkel­cen­trum of kan­toren­com­plex, … Door­dat ze de afs­tand inko­rten, zor­gen ze ervoor dat te voet gaan en fiet­sen vanzelf­sprek­end wor­den.

In het inspi­ratiepakket vind je:

  • hoe je deze doorsteek­jes con­creet maakt aan de hand van voorbeelden
  • een method­iek om samen met de bewon­ers aan de doorsteek­baarheid van de buurt te werken, miss­ing links in een fijn­mazig netwerk te detecteren en con­crete voorstellen te doen om deze weg te werken
  • werk­ma­te­ri­aal om direct aan de slag te gaan

De brochure en extra hulp­mid­de­len voor het inspi­ratiepakket kan je hieron­der downloaden.

Deel dit artikel via: