Autovrije Zondag 
3 formules voor strategische ondersteuning
Autovrije Zondag 3 formules voor strategische ondersteuning

Misschien heeft jouw gemeente plannen voor een Autovrije Zondag, maar zit je nog met vragen over hoe je dat het best aanpakt? Of misschien zoek je nog extra ondersteuning, zowel voor als achter de schermen? Check dan zeker ons aanbod voor strategische én praktische ondersteuning.

Om jou opti­maal te onder­s­te­unen en advis­eren bij de organ­isatie van een Autovri­je Zondag kan jij als lokaal bestu­ur kiezen uit drie pakket­ten voor extra onder­s­te­un­ing. Het volledi­ge aan­bod is, samen met event­part­ner Indian­drib­ble, overzichtelijk uit­gew­erkt in drie for­mules: Plus, Pro en Pre­mi­um. Bij elke for­mule hoort een welom­li­jnd aan­bod dat een antwo­ord biedt op de spec­i­fieke noden en gewen­ste onder­s­te­un­ing in jouw gemeente. 

Plus

Deze for­mule omvat al het advies dat je nodig hebt om uit de start­blokken te schi­eten en jouw Autovri­je Zondag op de kalen­der te zetten. Pri­js vanaf 3.000

Pro

Met deze for­mule til je jouw Autovri­je Zondag naar een hoger niveau, met essen­tiële onder­s­te­un­ing en prak­tisch advies. Pri­js vanaf 10.000

Pre­mi­um

Met deze for­mule kies je voor max­i­male ont­zorg­ing op het vlak van com­mu­ni­catie, organ­isatie en onder­s­te­un­ing ter plaatse. Pri­js vanaf 25.000

Klik op het schema hieron­der en ont­dek in detail de voorde­len van elke formule. 

3 formules AZ

3 formules om jouw Autovrije Zondag op de rails te zetten

Vraag een vri­jbli­jvende offerte, op maat van de spec­i­fieke noden en gewen­ste onder­s­te­un­ing in jouw gemeente. Dan bek­ijken we samen hoe we jouw Autovri­je Zondag op de kaart kun­nen zetten. En vergeet zek­er ook niet te melden dat jouw gemeente mee­doet met Autovri­je Zondag. Zo kun­nen wij jouw gemeente mee in de kijk­er zetten in onze com­mu­ni­catie op de web­site en naar de pers.