Aya

Duurzaam naar school

Aya, een knalgeel animatiefiguurtje, helpt kleuters op weg om het verkeer beter te begrijpen. Met zijn vriendjes Otto en Belle beleeft dit ruimtewezentje knotsgekke avonturen. Onze allerkleinsten leren samen met hem het juiste verkeersgedrag en de verkeersregels. Hoe? Door het Aya-bordspel te spelen, door deel te nemen aan de Aya-schoolcampagne of Aya te volgen tv.

Aya-bor­d­spel

Het Aya-bor­d­spel is een mobiliteitsspel voor 4 tot 6-jari­gen. Spe­len­der­wi­js leren ze wat veilig of onveilig gedrag is. Tij­dens het spel vertellen kleuters over hun ervarin­gen in het ver­keer. Ze leren al spe­lend de basisver­keer­sregels: dat je moet stop­pen voor rood licht, dat je op het voet­pad moet stap­pen, hoe je veilig kan oversteken, … 

Kor­tom: dankz­ij het Aya-mobiliteitsspel leren ze gevaar­lijke sit­u­aties beter inschat­ten. Natu­urlijk bli­jft de leerkracht de cen­trale spil die alles in goede banen’ lei­dt. Je kan het bor­d­spel bestellen in de Aya-web­shop.

Aya op school-campagne!

De Aya op school-cam­pagne loopt elk school­jaar in de derde week van sep­tem­ber. Vorig school­jaar deden 3.188 kleuterk­lassen mee.

Tij­dens de cam­pag­ne­week gaan leerkracht­en aan de slag met een pakket cam­pagne-mate­ri­aal. Ze moedi­gen zow­el oud­ers als kinderen aan om veilig en duurza­am naar school te komen. Op die manier mak­en alle deel­ne­mers de schoolomgev­ing leef­baarder én veiliger. 

De inschri­jvin­gen voor het school­jaar 2018 – 2019 zijn ges­tart en lopen tot don­derdag 5 juli. 

Aya op tv!

Ben je hele­maal fan van Aya? Dan kan je zijn avon­turen vol­gen op VTM KZOOM, elke dag tussen 9.35 en 9.40 uur.

Extra inspi­ratie nodig?

Aan ver­keers- en mobiliteitse­d­u­catie werk je waarschi­jn­lijk vooral tij­dens beweg­ing­sopvoed­ing. Toch kan het op elk moment van de dag. Laat je inspir­eren door de orig­inele speel­ideeën op de Aya-website.