Pro Velo

Mobiel 21 en Pro Velo slaan de handen in elkaar om beginnende fietsers in Brussel te ondersteunen.

In opdracht van Bian­ca Debaets, staatssec­re­taris voor Ver­keersvei­ligheid van het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest, bren­gen we samen met Pro Velo in kaart op welke manier ver­keersvei­ligheid een bar­rière is voor nieuwe fiet­sers in Brussel.

Samen­werken met Mobiel 21 is vlot en leer­rijk, we bren­gen onze exper­tise en ervarin­gen samen om een project rond ver­keersvei­ligheid bij nieuwe fiet­sers in Brus­sel op te bouwen. Het onder­zoek ziet er veel­belovend uit.’

Louise Kesteloot — project medew­erk­ster RDE.