Ga verder naar de inhoud

Maak kennis met ons netwerk

Wij willen de wereld veran­deren. Van de kleinste gemeente tot de grootste metropool. Dat kun­nen we niet alleen. Daarom kiezen we voor sterke partnerschappen.

Met burgers

Heel wat burgers staan klaar om mee te timmeren aan de duurzame mobiliteit van de toekomst: van activisten tot vrijwilligers. Zij zijn onze bondgenoten. We ondersteunen hen met inzichten en inspiratie zodat ze zelf actie kunnen ondernemen. Wij zetten hen in beweging, op weg naar meer straten op mensenmaat.

Met beleidsmakers

Mobiliteit is een hot topic. Iedereen heeft er een mening over. Voor belei­ds­mak­ers is het daarom belan­grijk om te kijken, te voe­len en te horen wat er leeft in hun stad of gemeente. Daar helpen we hen bij. Met begeleiding op maat en op alle politieke niveaus: lokaal, provinciaal, regionaal, nationaal en Europees.

Met scholen

Kinderen hebben een unieke kijk op de wereld. Ook op mobiliteit. We kiezen er bewust voor om kinderen, vanaf jonge leeftijd, te betrekken in het mobiliteitsdebat. Samen met schooldirecties, leerkrachten, ouders en natuurlijk de kinderen zelf maken we zo werk van veiligere schoolomgevingen en schoolroutes.

Met andere organisaties

Mobiel 21 maakt haar missie niet alleen waar. Daarvoor kunnen we rekenen op de expertise, ervaringen en ondersteuning van allerlei andere organisaties en verenigingen.

We werken nauw samen met onze partnerorganisaties binnen het Netwerk Duurzame Mobiliteit; met universiteiten en kennisinstellingen; met studie- en ontwerpbureaus, met fietsorganisaties zoals Pro Velo en Fietsberaad Vlaanderen; met andere socio-culturele bewegingen binnen De Federatie en het Netwerk tegen Armoede; met technologiepartners zoals Telraam, Bike Citizens en Maplix; en met commerciële partners zoals KBC en CERA.

Doe je mee?

Goesting om samen met ons op weg te gaan naar een duurzamere wereld? We luisteren met veel plezier naar jouw plannen, voorstellen en vragen!