Landelijke Gilden

Mobiel 21 ondersteunt de vereniging in hun ambitie om mobiliteit te verbeteren in duurzame dorpen en platteland. De studiedag ‘multimodale hup’ (maart 2017) is een mooi voorbeeld hoe beide partners elkaar versterken om het aanbod van duurzame vervoersmiddelen te verhogen.

Voor mij is M21 een groep van ent­hou­si­aste medew­erk­ers die tonen dat andere ver­vo­ersmid­de­len dan de auto hip en trendy kun­nen zijn. Ver­plaatsin­gen te voet en met de fiets zijn basis­vaardighe­den die door M21 op een alti­jd frisse manier heruit­gevon­den worden.”

Mar­leen Van der Velden — Stafmedew­erk­er GIS en tuinwerking