Fietsberaad

Vlaamse, provinciale en lokale overheden die de dynamiek in hun fietsbeleid willen versnellen kunnen bij Fietsberaad Vlaanderen terecht voor praktische kennis. Al van bij de start werkt Mobiel 21 regelmatig voor en met Fietsberaad.

Voor­beelden van de nauwe samen­werk­ing: het onder­zoek fietspark­eren of Mobiel 21 als organ­isator van de pub­liek­s­ac­tiviteit­en van Fiets­ber­aad en als co-auteur van de pub­li­catie Sterk fiets­beleid’. En dat heeft ver­schil­lende resul­tat­en opgeleverd waar we in de toekomst voor bli­jven gaan. Zelfs willen uitbreiden.

Fiets­ber­aad Vlaan­deren werkt vaak samen met Mobiel 21 voor prak­tijkgericht onder­zoek en even­e­menten. We waarderen enorm de gedreven en ent­hou­si­aste inzet van de medew­erk­ers. Zo werken we samen met alle over­he­den in Vlaan­deren aan een sterk­er fietsbeleid.’

Wout Baert — Fietsberaad