Ga verder naar de inhoud

Dit is Dries

Dries is een van onze twee communicatiemannen. Zijn doel: Niets minder dan werelddominantie voor duurzame mobiliteit én uiteraard de geweldigheid van Mobiel 21 in de verf zetten. Wie hij is, wat hij doet en wat hem drijft, ontdek je aan de hand van deze volstrekt willekeurige vragen.

Waar ver­baas jij je wel eens over?

Dat mensen tegen­wo­ordig over echt bij­na alles een mening hebben (en de drang om die mening ook rond te bazuinen), daar­bij zelden gesto­ord door zak­en als inzicht, vrien­delijkheid, nuance en deftige argu­menten. Vroeger toen er nog geen Face­book of X was, hield je gewoon je mond als je ergens geen ver­stand van had en je leerde van mensen die dat wel hebben.

Waar mogen ze je alti­jd voor wakker mak­en?

Ik heb mijn slaap eigen­lijk wel nodig … Maar een voors­tel om een col­umn te schri­jven in een grote krant of tijd­schrift is een goede reden (mijn tele­foon­num­mer is 016 31 77 06 :-). En een pit­tige dis­cussie met slimme mensen die mijn kijk op een the­ma bred­er trekt dan ooit tevoren, sla ik ook niet af. Of gewoon om op 'de wilden boef' te vertrekken op fietsavontuur, dat mag altijd!

Welke film moet iedereen zek­er gezien hebben?

Oei, mag ik er maar één noe­men? Ik zal één film en één doc­u­men­taire kiezen.

Film: The Hud­suck­er Proxy omdat die gaat over iemand met een bril­jant idee die ondanks vele tegensla­gen er toch in slaagt om het tot bij een groot pub­liek te kri­j­gen. En ik hou van bril­jante ideeën én de film­sti­jl van de Coen-broers.

Docu: 6 Days to Air omdat je moet gezien hebben hoe de mak­ers van South Park erin sla­gen om een aflev­er­ing te bedenken, pro­duc­eren én uit te zen­den op zes dagen tijd. En ik doe er toch nog een tweede bij: Mer­chants of doubt omdat het de kracht van com­mu­ni­catie toont en de foute din­gen die gebeuren als je mensen met kwade bedoelin­gen én com­mu­ni­cati­etal­ent laat doen (#diesel­gate iemand?).

Spaghet­ti of sushi?

Mos­se­len met fri­et­jes. Ik hou wel van degelijke oerk­lassiek­ers. Maar ik ont­dek ook graag nieuwe smak­en. Als ik op een menukaart iets tegenkom dat ik nog niet geproefd heb, zal ik eerder geneigd zijn om dat te kiezen. Maar de spaghet­ti­sauzen die mijn kotgenoten in Ital­ië op tafel tover­den, bli­jven voor eeuwig in mijn smaakge­heugen gegrift.

Wat doe je zoal in het lev­en?

 • Ver­woede pogin­gen onderne­men om 2 kinderen op te voe­den.
 • Ver­woede pogin­gen onderne­men om mijn ken­nis over bier­sti­jlen en whisk(e)y uit te brei­den.
 • Ver­woede pogin­gen onderne­men om agen­daruimte te vri­jwaren om plezante din­gen te doen.
 • Ver­woede pogin­gen onderne­men om via @Meet Mee Meche­len en @Thuis in Nekker­spoel van Meche­len een gezon­dere en vrolijkere stad te mak­en.
 • Nog een laat­ste poging onderne­men om die stapel must-read­boeken af te werken.
 • Verwoed plannen smeden voor een volgende fietsvakantie

Welke spreuk mag er boven jouw bureau hangen?

Alle fietspaden bergaf!

Wie staat er in jouw all-time Spo­ti­fy-top‑5?

 • R.E.M.
 • Mark Lanegan
 • Radiohead
 • Sparkle Horse
 • Marble Sounds