Poolen naar school

Duurzaam naar school

Start samen met ouders een fiets- of wandelpool op. De schoolomgeving wordt er veiliger door. En samen stappen of fietsen is veel gezonder en prettiger voor kinderen. Hulp nodig? Doe een beroep op onze jarenlange ervaring.

Samen naar school met een fiets- of wandelpool 

Veel oud­ers bren­gen hun kinderen nog steeds met de auto naar school. Dat zorgt voor een grote druk­te, par­keer­prob­le­men en onveilige sit­u­aties aan de schoolpoort. 

Kinderen die met de auto gebracht wor­den, doen min­der ervar­ing op in het ver­keer. Ze ver­liezen een stuk zelf­s­tandigheid en bewe­gen minder. 

Als ze dan toch eens met de fiets of te voet naar school gaan, schat­ten ze gevaar­lijke sit­u­aties vaak ver­keerd in. Daar­door is de kans op een ongeval groter. 

Nochtans wonen kinderen vaak in de buurt van de school. Fiet­sen en stap­pen vin­den zij leuk. Onder­weg kun­nen ze afspreken met hun vriend­jes en klasgenootjes.

Hoe begin je eraan? 

Mobiel 21 begelei­dt al jaren scholen en gemeen­ten bij het opstarten van pool­pro­jecten. Op de web­site Poolen vind je alle infor­matie over hoe je een pool kan opstarten. 

Bli­jf je toch nog met vra­gen zit­ten? Con­tacteer ons dan gerust.


Deel dit artikel via: