SOS mijn kind op de fiets!

Fietsen

Geef de ouders van je leerlingen een duw in de rug. En organiseer een begeleidingsmoment op je basis- of kleuterschool. Om ze te overtuigen hun kinderen op de fiets te zetten. Natuurlijk kun je rekenen op onze hulp. Trouwens, gemeenten mogen ook begeleidingen aanvragen.

Leer oud­ers en leer­lin­gen met de fiets naar school komen 

De drem­pel is vaak te hoog om kinderen met de fiets naar school te sturen. Vaak zit­ten oud­ers met meer vra­gen dan antwo­or­den: Hoe fiets ik veilig met mijn dochtert­je op straat? Fiets ik best voor of achter mijn zoon? En vanaf welke leefti­jd kan die kleuter van mij op straat fietsen?” 

Oud­ers over­tu­igen om hun kroost te lat­en fietsen

Tij­dens een oud­er­begelei­d­ing SOS mijn kind op de fiets geven we oud­ers de nodi­ge kap­stokken om samen met hun kind naar school te stap­pen of te fietsen. 

Indi­en gewenst kan de organ­isator van de work­shop een par­cours opzetten en de kinderen mee uitn­odi­gen. De begelei­d­ing van de kinderen en het mate­ri­aal voor dit par­cours wordt niet door ons voorzien. De organ­isator organ­iseert dit zelf. 

Wat mag je van de oud­er­begelei­d­ing verwacht­en?
Enkele onder­w­er­pen die zek­er aan bod komen: Hoe denken kinderen in het ver­keer? Hoe zien ze het ver­keer? Hoe goed kan mijn kind fiet­sen? Hoe begeleid ik mijn kind met de fiets? Wat zegt de weg­code daarover?

Kor­tom: we proberen een antwo­ord te geven op alle vra­gen over fiet­sen en stap­pen met kids.

De begelei­d­ing duurt gemid­deld ander­half uur. Per sessie kun­nen 10 tot 40 oud­ers mee­doen. Niet alleen scholen, maar ook gemeen­ten kun­nen de begelei­d­ing aanvragen.