Continue to content

Algemeen

Deze cookie policy ("Cookie Policy") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de "Website") en de bijbehorende diensten (hierna samen aangeduid als "Diensten"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Mobiel 21 als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Vital Decosterstraat 67A, 3000 Leuven ("wij”, “ons"), geregistreerd bij de KBO onder het nummer BE 0423 517 539 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u meer wilt weten, lees dan onze Privacy Policy.

Cookies hebben meestal een vervaldatum en worden automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit. Evenwel zijn er ook cookies die langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert.

Door gebruik te blijven maken van onze Website en/of Diensten of door op "Alle cookies aanvaarden" te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u deze Cookie Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. U kunt uw cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen. U kan hiervoor onderaan in de footer op "Cookie-instellingen" klikken.

Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website en/of Diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar info@mobiel21.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

Deze Cookie Policy werd laatst aangepast op 24 oktober 2023.

Welke cookies & waarom

Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

 • Essentiële cookies: deze zijn om puur technische redenen nodig zijn om de Website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht voor deze cookies.
 • Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor onze Diensten of Website. Je kan deze cookies niet weigeren indien je naar de Website surft maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van deze cookies. Indien u deze cookies weigert, zal de Website mogelijks niet toegankelijk zijn.
 • Analytische cookies: deze cookies laten ons toe analytische gegevens over onze Diensten of Website te verzamelen. Met deze cookies ontdekken we wat goed werkt en wat wij nog moeten verbeteren. Deze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.
 • Marketing cookies: deze worden gebruikt om u te volgen wanneer u verschillende websites bezoekt. Het doel van deze cookies is advertenties te kunnen weergeven die aangepast en relevant zijn voor de individuele gebruiker.

Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer:

Essentiële cookies

CRAFT_CSRF_TOKEN

 • Gebruikt door het Content Management Systeem om cyberaanvallen tegen te gaan. Deze cookie is essentieel voor de beveiliging van de website en bezoeker.
 • Vervalt na één sessie

CraftSessionID

 • Gebruikt door het CMS om een unieke ID aan te maken voor de bezoeker.
 • Vervalt na één sessie

__cf_bm

 • Gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te kunnen maken.
 • Vervalt na één dag

Functionele cookies

__cookie_consent

 • Geeft aan of de cookie consent moet getoond worden of dat hij al geaccepteerd is.
 • Vervalt na één jaar

Analytische cookies

_ga

 • Maakt een unieke ID aan om statistische data over websitebezoeken bij te houden in Google Analytics.
 • Vervalt na twee jaar

_gat

 • Gebruikt om een aanvraagratio door te sturen naar Google Analytics.
 • Vervalt na één dag

_gid

 • Gebruikt om statistische data over websitebezoeken bij te houden in Google Analytics.
 • Vervalt na elke sessie

_hjIncludedInSample

 • Gebruikt om meer inzicht te krijgen in bezoekersgedrag via Hotjar.
 • Vervalt na elke sessie

_hjid

 • Ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID te behouden, uniek voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat het gedrag bij volgende bezoeken aan de site wordt toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID.
 • Vervalt na één jaar

Marketingcookies

Wijzelf gebruiken geen marketingcookies. Omdat wij op onze website gebruik maken van videomateriaal gelinkt aan ons YouTube-kanaal, kan YouTube wel marketingcookies plaatsen via kliks op videomateriaal op deze site.

GPS

 • Registreert een unieke identificatiecode op mobiele toestellen om tracking op basis van de geografische plaatsbepaling (gps) te activeren
 • Vervalt na elke sessie

IDE

 • Gebruikt om reclamecampagnes doelgericht aan te pakken, te analyseren en te optimaliseren in DoubleClick/Google Marketing Suite.
 • Vervalt na één jaar

test_cookie

 • Bepaalt of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.
 • Vervalt na één dag

VISITOR_INFO1_LIVE

 • Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.
 • Vervalt na 180 dagen

YSC

 • Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.
 • Vervalt na elke sessie

yt-remote-cast-installed

 • Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video
 • Vervalt na elke sessie

yt_remote_connected-devices

 • Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video
 • Vervalt nooit

yt-remote-device-id

 • Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video
 • Vervalt nooit

yt_remote-fast-check-period

 • Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video
 • Vervalt na elke sessie

yt-remote-session-app

 • Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video
 • Vervalt na elke sessie

yt-remote-session-name

 • Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video
 • Vervalt na elke sessie

U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

Met wie wij gegevens delen

Wij verzenden de (persoons)gegevens die wij verzamelen middels het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar wij gegevens verwerken

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

Als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:

 • Welke? HubSpot, CRM is een beheerservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door HubSpot, Inc.
 • Land buiten EER? Verenigde Staten
 • Wettelijk doorgeefmechanisme? US - EU Privacy Shield
 • Welke? Mailchimp, een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door Intuit Inc.
 • Land buiten EER? Verenigde Staten
 • Wettelijk doorgeefmechanisme? US - EU Privacy Shield

Hoe wij gegevens verwerken

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zo lang als nodig is om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

U heeft het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van gegevens in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we al hebben verzameld via cookies of soortgelijke technologieën op basis van uw voorafgaande toestemming. Als u niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technologieën, kunt u uw browserinstellingen te allen tijde wijzigen of cookies verwijderen.

Indien de beoogde verwerking als direct marketing wordt gekwalificeerd, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen deze verwerking.

U hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Cookie Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@mobiel21.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@mobiel21.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.