Word vrijwilliger

Werken aan duurzame mobiliteit is teamwork. Met jouw hulp en enthousiasme maken we werk van een nieuwe mobiliteitscultuur. We geven je hier alvast wat inspiratie zodat jij kan zien waar jouw engagement het best tot zijn recht komt.

Aan de slag met de juiste omkadering

Vri­jwilliger wor­den doe je niet zomaar. Je engage­ment voor een nieuwe en duurzame mobiliteit komt op de eerste plaats. We omkaderen je graag met raad en daad, goede begelei­d­ing, een degelijke vri­jwilligersverzek­er­ing en een vri­jwilligersver­goed­ing (in som­mige pro­jecten is de ver­goed­ing niet van toepassing).