Vrijwilligers

Werken aan duurzame mobiliteit kunnen we niet alleen. Met jouw hulp maken we werk van een nieuwe mobiliteitscultuur. Kijk hier even rond waar jouw engagement een plekje vindt.

Goed omkaderd aan de slag

Vri­jwilliger wor­den doe je niet zomaar. Je engage­ment voor een nieuwe en duurzame mobiliteit komt op de eerste plaats. We omkaderen je graag met raad en daad, goede begelei­d­ing, een degelijke vri­jwilligersverzek­er­ing en een vri­jwilligersver­goed­ing (in som­mige pro­jecten is de ver­goed­ing niet van toepassing).