Vlakbijvakantie
Vlakbijvakantie

België is niet groot, maar toch groot genoeg om een hele zomervakantie zoet te zijn met vakantie-ontdekkingen. Doe je voordeel met deze last-minute vlakbijvakantietips.

Plan je route

www​.Routey​ou​.com : Zelf je route plan­nen, delen en down­load­en. Een actieve uit­stap, lang of kort, was nog nooit zo gemakkelijk. 

Andere routeplan­ners zijn Komoot, BRouter en OSMAnd (app op de smartphone). 

Op ont­dekking

NMBS Duo Tick­et: reis met 2 voor de pri­js van 1: met het duotick­et van de NMBS reis je nog tot eind augus­tus met 2 voor de pri­js van 1 ticket. 

Vlaan­deren Vakantieland: Ze zeggen het al: Zoveel vakantie, zo dicht­bij. Daar moet wel iets naar je goest­ing tussen zitten. 

de UIT­stap — dicht(er)bij onderweg 

Uit in Wal­lonië en de Arden­nen: een hele brochure vol inspi­ratie voor uit­stap­pen over de Taal­grens. In het Ned­er­lands par­bleu.

UiT­in­Vlaan­deren: De groot­ste vri­jeti­jd­sagen­da van Vlaan­deren en Brussel 

9 icoon­routes voor meer fietsvakanties: Elke icoon­fi­et­sroute haakt de mooiste stuk­jes van het Vlaamse land­schap aan elka­ar via aantrekke­lijke fietswe­gen rond een cen­traal the­ma. Alle icoon­routes zijn volledig en in twee richtin­gen beweg­wi­jz­erd. Je kiest dus zelf in welke richt­ing je wil fiet­sen, en waar je wil starten of aankomen. 

Pasar vzw — 50 mooie wan­delin­gen in Vlaan­deren : Als je deze routes alle­maal hebt gewan­deld tegen sep­tem­ber, ben je een absolute pro. 

Erop uit! Vijf bestem­min­gen op min­der dan een halve dag van Brus­sel: Iets verder maar nog alti­jd duurza­am te bereiken. 

Met kinders

Fietsvakantie met kinderen: de gezel­lig­ste face­book­groep over actieve vakanties met de kinders. Met deze tips heb je gegaran­deerd maar de helft van het geza­ag onderweg 😉 

Kidi­cal Mass | Fiet­sers­bond: Van 7 tot 21 sep­tem­ber fiet­sen er door heel Vlaan­deren en Brus­sel Crit­i­cal mass­es rond om meer ruimte te vra­gen voor de kle­in­ste trap­pers onder ons. 

Over­nacht­en enzo

Wel­come To My Gar­den: de sym­pa­thiek­ste en goed­koop­ste manier om te over­nacht­en voor trage reizigers. Heb je zelf nog een tuin of tent­plaats over, reg­istreer m op Wel­come to my Garden. 

www​.letsvakantieland​.be: plat­form om reizen in eigen land te pro­moten. Je kan je vakantie waarderen via LETS-punten. 

https://​www​.trekker​shut​ten​.nl: voor de avon­turi­er die iets meer com­fort zoekt: trekker­shut­ten in Nederland 

Vrien­den op de Fiets. Werkt zoals het klinkt: geweldig 

Bivak zone​.be: 60 rust­plekken in de natu­ur waar je als wan­de­laar of fietser een nacht­je mag bivakkeren 

Doe-het-zelf

Verover de Ruimte: samen voor leef­bare buurten: Veel meer uit­leg is niet nodig. Gebruik de voor­beelden en de inspi­ratie van anderen om meer ruimte te claimen voor actieve mobiliteit, groen en menselijke ontmoetingen. 

HOME | iedereen-goril­la (iedereen​go​ril​la​.be): ga voor directe actie voor meer strat­en op mensen­maat, te begin­nen met je eigen straat natuurlijk 

Deel dit artikel via: