Tweede oproep Go With The Velo
Tweede oproep Go With The Velo

Cera, KBC, Mobiel 21 lanceren de tweede editie van Go With The Velo! Dit campagnejaar is er een prijzenpot van 20.000 euro voor 20 fietsacties. Iedereen met een origineel idee om kennissen, vrienden, collega’s, kinderen, … vaker op de fiets krijgen, maakt kans om te 1.000 euro te winnen. Doe zeker mee.

1.000 EURO VOOR 20 FIETSACTIES

Fiets jij weleens naar school, het werk, de bakker of de yogales? Dan ben je een bron van inspi­ratie voor anderen om ook duurza­mer op weg te gaan. Haal alles uit je ket­tingkast en zet je vrien­den, collega’s en buren mee op de velo met de tweede pro­jec­to­proep van Go With the Velo!

Vraag je fiet­s­ac­tie aan voor 17 feb­ru­ari of 1 mei op GoWith​TheVelo​.be en maak kans op 1.000 euro actiebud­get. Je vin­dt er ook inspir­erende fietsver­halen, mate­ri­alen en tips om de jury uit hun fietssokken te blazen. 

Denk aan een spaarkaart met straffe belonin­gen voor je trap­pende collega’s, een winkel die fiet­sende klanten beloont met lekkers, een gemeente die investeert in deelfi­et­sen … een goed fiet­s­plan kan alle kan­ten uit.

GRATIS FIET­SPLAAT­JES EN RAAMBANNERS

Wie fietst, kent het wel: je komt ergens toe met de fiets en je omgev­ing begint spon­taan excus­es te verzin­nen over waarom ze zelf niet met de fiets gekomen zijn of niet vak­er fiet­sen. Je doet jouw fietsver­haal uit de doeken en voor dat je het weet heb je hen over­tu­igd om ook meer te fiet­sen. Zo is iedereen die wel eens fietst een ware fietsambassadeur.

Go With The Velo onder­s­te­unt die dap­pere trap­pers in hun voor­beel­drol met gratis fiet­splaat­jes en raam­ban­ners die je op de web­site kan bestellen vanaf 3 feb­ru­ari, zolang de voor­raad strekt. Want met elke autorit min­der dra­gen we bij tot een beter milieu, een vlot­tere mobiliteit en een opti­male gezondheid.

Meer give-aways, tips en tricks vind je op GoWith​TheVelo​.be!

Een ini­ti­atief van
Cera, KBC en Mobiel 21.