Webinar Autovrije Zondag
Webinar Autovrije Zondag

Met de stijgende brandstofprijzen en de klimaatverandering in het achterhoofd, zijn Autovrije Zondagen vandaag relevanter dan ooit. Ook voor jouw gemeente!

Organ­iseer ook een Autovri­je Zondag in 2022

Op 1 mei beet Ton­geren de spits af met de eerste Autovri­je Zondag van het jaar. Wil jij ook graag ont­dekken wat een dag autorust betekent voor jouw gemeente, maar zit je nog met vra­gen over hoe je dat het best aan­pakt? Schri­jf dan zek­er in voor ons gratis webi­nar op dins­dag 24 mei van 9.30 tot 10.30 uur.

Infor­matie & inspiratie

Tij­dens het webi­nar kri­jg je een pak inspi­ratie voor lev­endi­ge, autovri­je strat­en én hand­i­ge tips van gemeen­ten met prak­tijk­er­var­ing. Op het pro­gram­ma staan: 

  • stad Brugge — Een Autovri­je Zondag: ook buiten het stadscentrum?
  • gemeente Zweveg­em — Waarom elke maand een Autovri­je Zondag kan hebben
  • Mobiel 21 — Com­mu­ni­catie voor meer betrokkenheid

Daar­naast is er uit­ge­breid ruimte om vra­gen te stellen en ken­nis uit te wis­se­len met de sprek­ers en de andere deel­ne­mers. Laat je dus informeren én inspir­eren! Zo heeft jouw gemeente de nodi­ge hand­vat­en om zelf aan de slag te gaan, én staat ze straks te pronken in de ere­li­jst met Autovri­je Zondagen.

Kan je er niet bij zijn op ons webi­nar over Autovri­je Zondag? Reg­istreer je dan toch via het inschri­jf­for­muli­er en kies ervoor om een e‑mail te ont­van­gen met de opname van de webi­nar en een overzicht met nut­tige links en tips.