Meester op de fiets
Meester op de fiets

Fietsles geven aan kinderen in de lagere school. Hoe begin je eraan? Met Meester op de Fiets sta je er nooit alleen voor. Hij tovert speelplaatsen en turnzalen om tot een leerrijk fietsparcours waar leerlingen naar hartenlust kunnen oefenen én beter worden.

De Fietsmeester zet je op weg

De ietsmeester helpt jou als leerkracht om je leer­lin­gen veilig te leren fiet­sen. In een wip tovert hij de turn­za­al of speelplaats om in een echt fietspar­cours. Met behulp van een prak­tis­che han­dlei­d­ing voeren de leer­lin­gen een reeks opdracht­en en oefenin­gen uit op het par­cours. Zo wor­den ze behendi­ger met de fiets. En als leerkracht hou je het leer­pro­ces hele­maal in handen.

In de klas en thuis

Naast de fiet­s­lessen en de prak­tijk op school kri­j­gen de kinderen in de klas ook the­o­retis­che lessen via spe­ci­aal ontwikkelde les­fich­es van Meester op de fiets. Leerkracht­en kun­nen al het edu­catieve mate­ri­aal down­load­en op www​.mees​teropde​fi​ets​.be.

Voor de oud­ers is er een fold­er met fiet­stips en ideet­jes om thuis nog verder te oefenen.

Prak­tisch

Het project richt zich op kinderen vanaf 6 jaar die al kun­nen fiet­sen zon­der ste­un­wielt­jes. Per dag kun­nen in een school drie klassen aan de slag.

Het par­cours kan zow­el bin­nen (sporthal, poly­va­lente zaal) als buiten (speelplaats, park­ing) staan. De leer­lin­gen oefe­nen met hun eigen fiets of die van een medeleer­ling. De school vraagt het mate­ri­aal voor het fietspar­cours aan. Dat kan voor min­i­maal één dag tot max­i­maal één week. Scholen kun­nen afspreken met ver­schil­lende klassen en zelfs andere ves­tigin­gen of scholen in de buurt.
Voor meer info en inschri­jvin­gen con­tacteert de school zijn lokale MOEV-afdel­ing. Kijk voor de juiste link met con­tact­gegevens onder­aan dit artikel.


Meester op de fiets is een project ontwikkeld in samen­werk­ing met MOEV, VIAS en Mobiel 21.