Samen maken we 2021 speciaal

We zitten volgend jaar alweer 21 jaar ver in de 21ste eeuw. Bij zoveel eenentwintigen kunnen we bij Mobiel 21 niet anders dan van 2021 iets speciaals te maken. En daarvoor rekenen we ook op jouw originele ideeën.

Waarom in 2021? Gewoon omdat het kan én omdat we graag in de schi­jn­wer­pers staan én omdat er ver­dorie heel wat te doen valt met die 21’ van vol­gend jaar! Heb jij frisse ideeën, mem­o­ra­bele herin­ner­in­gen en feestelijke voorstellen? Verza­mel ze alle­maal in dit for­muli­er.

Voor onze naam von­den we inspi­ratie bij Agen­da 21, het actieplan voor duurzame ontwik­kel­ing van de Verenigde Naties. Om van 2021 een spe­ci­aal jaar te mak­en vin­den we in 2020 ongetwi­jfeld heel wat inspi­ratie bij jou!