Vlaamse Overheid

Mobiel 21 wordt door de Vlaamse Overheid Department Cultuur als socio-culturele beweging erkend. In cycli van 5 jaar dienen we een beleidsplan in waarin we focussen op diverse thema's.