Provincie Oost-Vlaanderen

De provincie en Mobiel 21 hebben elkaar gevonden in verschillende projecten. Zowel Europese als lokale.

Zo werk­ten ze samen aan Eco2Mobility voor Europa. En pro­jecten rond de e‑fiets (E‑xperiencep) en een veilige schoolomgev­ing (Fiet­spoolen) zijn voor­beelden van ges­laagde lokale initiatieven.

Mobiel 21 is besla­gen op veel vlakken van de mobiliteitswereld. We betrekken ze graag bij cam­pagnes waar­bij oplossin­gen op maat van ver­schil­lende doel­groepen uit­gew­erkt worden.’

Jan Lescrauwaet — belei­dsmedew­erk­er dienst Mobiliteit