Netwerk Tegen Armoede

Samen met het Netwerk Tegen Armoede zetten we het thema vervoersarmoede op de kaart in projecten zoals Mobikansen en Ik Geraak Er Niet.

Mobiel 21 is een organ­isatie met bakken vol exper­tise en, min­stens even belan­grijk, een hart voor het recht op mobiliteit van elke mens, in welke sit­u­atie die zich ook bevin­dt. Min­der mobiel, met een laag inkomen, aan het werk of niet. Iedereen heeft het recht en de nood om zich te ver­plaat­sen. In onze samen­werk­ing met Mobiel 21, onder meer bij ikger​aak​erni​et​.be en Mobikansen hebben we hen ervaren als een cre­atieve, gedreven part­ner met veel engage­ment voor de inbreng van mensen in armoede. We hopen ook in de toekomst op hun exper­tise te mogen reke­nen, want mobiliteit wordt een steeds grotere uitdag­ing voor kwets­bare mensen om hun gron­drecht­en te realiseren.”

Peter Heir­man — Netwerk Tegen Armoede