Netwerk Duurzame Mobiliteit

Als lid van de koepelorganisatie Netwerk Duurzame Mobiliteit, werkt Mobiel 21 gedreven mee aan verschillende projecten en initiatieven.

Alom gek­end is de Autovri­je Zondag op de eerste zondag van sep­tem­ber. In tal­rijke ste­den en gemeentes verd­wi­jnt die dag de auto uit het straat­beeld. Een ander project is LaMA, het labo voor mobiele alter­natieven. Daarin neemt Mobiel 21 haar rol op om, samen met andere part­ners, burg­ers te lat­en par­ticiperen in het mobiliteitsdebat.

Stap je met Mobiel 21 de tan­dem op, dan gaat het vooruit. Alti­jd weer volle bak en in goede cadans op die trappers.’

Bert Gilté — coör­di­na­tor Netwerk Duurzame Mobiliteit