Nazka Mapps BVBA

Nazka Mapps is vaak onze partner in crime als we een innovatief idee willen uitwerken waarvoor we technische en geografische kennis nodig hebben. Samen maakten we onder andere Job Binnen Bereik, Op Pad in de Stad en de Logistieke Kaart

Mobiel 21 is voor Naz­ka Mapps al meer­maals een uit­stek­ende part­ner gebleken in het samen uit­denken en realis­eren van inno­vatieve oplossin­gen voor alledaagse mobiliteitsvraagstukken. Zij mak­en moeit­eloos de brug vanu­it mobiliteit naar andere maatschap­pelijke uitdagin­gen en omar­men de meer­waarde van technologie.”

Han Tam­buyz­er — Man­ag­ing Partner