KBC

Mobiel 21 en KBC slaan sinds 2000 de handen in elkaar om te werken aan een verkeersveilige schoolomgevingen. De schoolspaaractie ‘Veilig en Milieuvriendelijk Naar School' was een voorloper betreft mobiliteitscampagnes voor scholen en kende een enorm succes.

Van­daag staat die cam­pagne bij meer dan 700 Vlaamse basiss­c­holen gek­end als Sam de Ver­keerss­lang’. En daar bli­jft het niet bij. Ook voor het uitwerken van AYA, de mobiliteitscam­pagne bij kleuter­sc­holen, kon Mobiel 21 reke­nen op een fijne samen­werk­ing met KBC en Medi­alaan. Sinds 2017 werkt Mobiel 21 nauw­er dan ooit samen met Cera en KBC voor de brede pub­liekscam­pagne Woens­dag Fiets­dag’ waarmee we gans Vlaan­deren min­stens 1 keer per week op de fiets zetten.

Duurzame mobiliteit en ver­keersvei­ligheid staan KBC na aan het hart. Wij zijn ervan over­tu­igd dat Mobiel 21 daarin het ver­schil maakt. Wij zijn daarom ook fier op ons part­ner­ship met Mobiel 21.’

Rebec­ca Van Hove — KBC