KBC

‘Duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid staan KBC na aan het hart. Wij zijn ervan overtuigd dat Mobiel 21 daarin het verschil maakt. Wij zijn daarom ook fier op ons partnership met Mobiel 21.’ - Rebecca Van Hove/KBC

Mobiel 21 en KBC sla­gen sinds 2000 de han­den in elka­ar om te werken aan een ver­keersveilige schoolomgevin­gen. De schoolspaar­ac­tie Veilig en Milieu­vrien­delijk Naar School’ was een voor­lop­er betre­ft mobiliteitscam­pagnes voor scholen en kende een enorm suc­ces. Van­daag staat die cam­pagne bij meer dan 700 Vlaamse basiss­c­holen gek­end als Sam de Ver­keerss­lang’. En daar bli­jft het niet bij. Ook voor het uitwerken van AYA, de mobiliteitscam­pagne bij kleuter­sc­holen, kon Mobiel 21 reke­nen op een fijne samen­werk­ing met KBC en Medi­alaan. Sinds 2017 werkt Mobiel 21 nauw­er dan ooit samen met Cera en KBC voor de brede pub­liekscam­pagne Woens­dag Fiets­dag’ waarmee we gans Vlaan­deren min­stens 1 keer per week op de fiets zetten.