IMOB

Met IMOB versterkt Mobiel 21 haar kennis over duurzame mobiliteit. Samen werkten we ook een aanbod rond digitale schoolroutekaarten uit.

De com­bi­natie van acad­emis­che ken­nis van IMOB en de prak­tijk­er­var­ing van M21 zorgde voor een sterke inhoudelijke com­ple­men­tariteit bij het uitvo­eren van de studie Ver­vo­er­sar­moede Lim­burg’. Ook de samen­werk­ing zelf ver­liep heel vlot en aan­ge­naam. Graag voor her­hal­ing vatbaar!”

prof. dr. An Neven — Docent