Brugge

In het kader van het 10-puntenplan veilige schoolomgeving, onderdeel van het mobiliteitsbeleid, wist de Brugge Mobiel 21 te vinden. Voor schooljaar 2017-2018 hebben we onze expertise ingezet.

Dankz­ij Piet, halfti­jds gede­tacheerde leerkracht, kun­nen we con­struc­tief en soe­pel samen­werken bij de opmaak van schoolver­vo­er­s­plan­nen, ver­keerse­d­u­catieve routes en onder­s­te­un­ing bieden bij de opstart van schoolstraten.

Met mobiel21 is het 10-pun­ten­plan veilige schoolomgev­ing in een stroomver­snelling gekomen. De samen­werk­ing is een win-win-win: onder­wi­js, stad en experten leren van elkaar’

Koen Tim­mer­man — stad Brugge