Safety Tunes: jongeren leren elkaar om veilig te fietsen
Safety Tunes: jongeren leren elkaar om veilig te fietsen

Met Safety Tunes – een spraakmakende wedstrijd - motiveren leerlingen andere jongeren om zich veilig te gedragen in het verkeer. Het krachtige effect zit hem in het feit dat het van leeftijdsgenoten komt. Gewoon doen.

Net het feit dat alles uit de buik van de leer­lin­gen komt, maakt het project zo krachtig.”
Hel­mut Paris, ver­keer­spsy­choloog Vlaamse overheid.

Jon­geren tonen jon­geren hoe veilig door het ver­keer te fietsen

We zien dat ver­keersvei­lighei­d­scam­pagnes vaak weinig effect hebben op jon­geren. Daarom doen we met Safe­ty Tunes een beroep op de jon­geren zelf. Want wie is er beter geplaatst om zijn leefti­jdsgenoten te motiv­eren veilig gedrag in het ver­keer. De jon­geren mak­en zelf een ver­keer­scam­pagne van A tot Z.

Vorig jaar in 20 scholen in Bel­gië, van­daag in het Brus­sels Gewest

De wed­stri­jd Safe­ty Tunes Bel­gium maak­te in 2017 deel uit van de Europese Road Safe­ty Tunes-wed­stri­jd. Dat project is afgelopen. Maar de schit­terende resul­tat­en inspireer­den het Brus­sels Gewest om ermee verder te gaan in 3 Brus­selse scholen. Wie neemt de uitdag­ing aan in 2021.

Kürt Rogiers en poli­tierechter Kath­leen Stinck­ens zijn de ent­hou­si­aste peter en meter van het project.

In de eerste edi­tie maak­ten deze top­pers de win­nende campagnevideo!