Pelt leent gratis bakfietsen uit
Pelt leent gratis bakfietsen uit

Pelt leent twee elektrische deelbakfietsen uit: een family bike voor de Peltse gezinnen en een cargo bike voor de lokale handelaars. Het initiatief past in het Mobilab-project waarin Pelt en Mobiel 21 samen met nog twee andere Limburgse gemeenten (Peer en Oudsbergen) oplossingen zoeken om nog fietsvriendelijker te worden.

Pel­tenaren kiezen voor deelbakfietsen

De nieuwe Peltse deel­bak­fi­et­sen kaderen in het Mobi­lab-project in samen­werk­ing met Mobiel 21. In dit project onder­s­te­unen we drie Lim­burgse gemeen­ten – Pelt, Peer en Ouds­ber­gen – die werk willen mak­en van meer duurzame mobiliteit. Door hun inwon­ers te lat­en proeven van mobiliteit­so­plossin­gen die de mensen zelf voorstellen, tim­meren ze alledrie aan duurzame gedragsveran­der­ing. De gemeente Pelt kiest daar­bij voor een deel­sys­teem met een bak­fi­ets voor gezin­nen en een car­gofi­ets voor han­de­laars. Die zijn nu beschik­baar om gratis uit te proberen gedurende 3 weken. 

De auto-killer

Pelt beschouwt de elek­trische bak­fi­ets als één van de meest duurzame trans­port­mid­de­len van de toekomst. Met zo’n bak­fi­ets heb je namelijk niet langer per se een auto nodig om grotere stukken te ver­vo­eren of extra pas­sagiers mee te nemen. Voor korte ver­plaatsin­gen ben je ook vaak sneller met de fiets. Zow­el de bak­fi­ets voor gezin­nen als de car­gofi­ets voor han­de­laars zijn dus duurzame oplossin­gen voor een gezonde fiets­ge­meente op mensen­maat!

Meer weten? Actrice Joke Emmers, zelf van Pelt, werk­te mee aan een pro­movideo om het ini­ti­atief kracht bij te zetten. 

Deel dit artikel via: