Mobiel 21 & Participatie

Mobiel 21 ziet participatie als een krachtig instrument om de samenleving vorm te geven. Wij zorgen ervoor dat mensen in interactie gaan met elkaar, met de omgeving, met beleidsmakers om zo een continue dialoog op gang te brengen. Want, net als jij, willen we dat participatie een reële impact heeft op onze samenleving.

Laat je inspireren

Volgende