Welkom op de Open Algemene Vergadering
Welkom op de Open Algemene Vergadering

Op dinsdag 17 december om 20 uur houden we onze jaarlijkse Open Algemene Vergadering. In deze bijzondere tijden wordt dat een virtuele editie. Hou je klaar voor een korte maar krachtige blik op onze projecten & campagnes. Én een tipje van de sluier voor ons feestjaar in 2021.

Onze jaar­lijkse Open Algemene Ver­gader­ing is de ide­ale gele­gen­heid om het team achter al die mooie pro­jecten bij Mobiel 21 te ont­moeten. In deze bij­zon­dere tij­den organ­is­eren we een virtuele ont­moet­ing, maar het ent­hou­si­asme zal sowieso van het scherm druipen. Leer meer over onze cam­pagnes en onder­zoek­spro­jecten. Vraag maar raak over onze coro­n­aproof oplossin­gen en activiteit­en en babbel online na ter­wi­jl je sipt van onze exclusieve huis­cock­tail die je gratis kri­jgt thuis­ges­tu­urd als je inschrijft. 

Inschri­jven is ver­plicht en doe je via het inschri­jv­ings­for­muli­er. De plaat­sen zijn hele­maal niet beperkt maar als je je ver­rass­ing­sproef­pakket tijdig wil ont­van­gen, is de bood­schap alsnog: snel inschri­jven. De col­le­ga’s nodi­gen jul­lie vanop een ruime ander­halveme­ter alvast met veel plezi­er uit in dit geïm­pro­viseerde co-creatiefilmpje :-). 

Pro­gram­ma

In deze bij­zon­dere tij­den wordt onze open Algemene Ver­gader­ing een dig­i­tale ontmoeting. 

Afspraak op dins­dag 17 novem­ber om 20 uur op dit online adres: https://​zoom​.us/​j​/​95801434559​?​p​w​d​=​S​k​x​j​Y​3​l​F​T​m​t​E​d​C​t​4​b​H​J​D​Q​T​J​s​d​n​d​rQT09.

Van 20 uur tot 21 uur kri­jg je alles te weten over:

 • Wat er alle­maal gebeurt bij Mobiel 21
  Een update over nieuwe col­le­ga’s, Tel­raam BV, het nieuwe belei­d­splan, de bestu­ur­sor­ga­nen en ons kot’.
 • Hoe Mobiel 21 door deze cri­sis­ti­j­den rolt
  Een overzicht van onze coro­n­aproof ini­ti­atieven zoals Fiets­ber­aad, Tel­raam, online tra­jecten en inspir­erende blogs.
 • Hoe Mobiel 21 zijn vibe’ behoudt
  Een uitwissel­ing over samen­werken in thuiswerk­ti­j­den, heldere interne com­mu­ni­catie en teamspirit.
 • Hoe Mobiel 21 van 2021 een feest­jaar gaat mak­en (en hoe we jouw top­i­deeën reikhalzend tege­moet zien)

Vergeet dus zek­er niet in te schri­jven vóór 16 novem­ber via dit for­muli­er.

Tot dan!

  Deel dit artikel via: