Mobiel 21 onderzoekt - Gedrag meten

Met innovatieve onderzoeksmethoden, citizen science, gedragsmetingen, benchmarks en doorgedreven evaluaties krijg je van Mobiel 21 cruciale inzichten en best practices om je mobiliteitsbeleid te versterken en uit te bouwen.

Met de juiste gegevens kan je met kennis van zaken de juiste beleidsbeslissingen nemen.

Mobiel 21 haalt nuttige data naar boven, analyseert ze en zet ze om in praktijkgericht advies. In het hele onderzoeksproces zetten we de gebruiker steevast centraal. We bestuderen de mobiliteit en attitudes van mensen. We combineren observaties met tellingen en metingen, deskresearch en interviews. En we formuleren heldere aanbevelingen voor succesvol mobiliteitsmanagement voor jouw bedrijf, gemeente of organisatie.

Wat heeft jouw voorkeur?

Laat je inspireren