Ga verder naar de inhoud

All For Zero: Vrouwen zeker in't zadel

Mobiliteit voor iedereen
Onderzoek & cijfers

Waarom voelen vrouwen zich minder veilig op de fiets dan mannen? Is dat onveiligheidsgevoel de reden dat ze minder fietsen? Of spelen andere factoren een rol? Met het onderzoek 'Vrouwen zeker in’t zadel' zoekt Mobiel 21 antwoorden op deze vragen, als startpunt voor een inclusiever fietsbeleid in België.

Samen de straat op

De afgelopen weken volgde Mobiel 21 heel wat mama's, oma's en hun (klein)kinderen tijdens hun route naar school. Tijdens die fietstochtjes door Leuven peilden we op vooraf bepaalde plaatsen naar gevoelens van onveiligheid en ongemak. In een interview gingen we nadien dieper in op die gevoelens. Zo proberen we te weten te komen waar, wanneer en vooral waarom vrouwelijke fietsers met (klein)kinderen bepaalde situaties als onveilig beschouwen.

Naar een inclusiever fietsbeleid

De inzicht­en uit de fiet­stochtjes en de inter­views ver­tal­en we in een rap­port met aan­bevelin­gen voor een inclusiev­er fiets­beleid. Zo hebben onze politici handvaten om fiet­sen echt veiliger te mak­en. Niet alleen voor vrouwen, maar voor alle fietsers op onze wegen.

All For Zero

Het onder­zoek ​‘Vrouwen zek­er in’t zadel’ kadert in het ini­ti­atief All For Zero. Met dit ini­ti­atief willen de ver­schil­lende over­he­den in Bel­gië het aan­tal ver­keers­do­den in ons land terug­bren­gen tot nul. En dat tegen 2050. Een ambitieus doel, dat we alleen kun­nen bereiken door samen te werken. All For Zero betrekt burg­ers actief in het ver­beteren van de ver­keersvei­ligheid en moedigt lokale ini­ti­atieven aan om hun eigen straat, buurt of gemeente ver­keersveiliger te mak­en.

Met steun van fed­er­aal Min­is­ter van Mobiliteit Georges Gilkinet, de FOD Mobiliteit en Ver­vo­er en Vias Institute.

Sanne_Mobiel-21-2023

Sanne Vanderstraeten

Wil je meer info over All For Zero of het onderzoek in Leuven? 

Gerelateerde inzichten

Straffe case

Fietsschool XS: Fietslessen voor kwetsbare kinderen

Vanaf 20 september biedt De Fietsschool gratis fietslessen aan voor lagereschoolkinderen in Leuven. In vier lessen leren kinderen die nog geen evenwicht kunnen houden op de fiets hoe ze zelfstandig moeten trappen. Zo genieten ze van meer bewegingsvrijheid.

Verder lezen
Onderzoek & cijfers

Hoe maken we fietsen nog inclusiever?

Een nieuw rapport van Mobiel 21 brengt de diversiteit van fietsers in de Vlaamse centrumsteden in kaart. Het rapport biedt beleidsmakers inzichten en handvaten voor een inclusief en lokaal fietsbeleid.

Ontdek het rapport
Mobiliteit voor iedereen

Samen tegen vervoers­armoede

We maken komaf met vervoersarmoede. Want je kunnen verplaatsen is een basisrecht. Daarom geven we fietslessen aan volwassenen en doen we onderzoek. Iedereen moet kunnen geraken waar hij of zij moet zijn.

Verder lezen