Ga verder naar de inhoud

Dit is Jolien

Jolien is een van onze projectmedewerkers. Als biologe is ze erg begaan met het milieu en klimaatverandering. Zelf zet ze bewust stappen om haar ecologische voetafduk te verkleinen. Wie ze is, wat ze doet en wat haar drijft, ontdek je aan de hand van deze volstrekt willekeurige vragen.

Wat doe je zoal in het leven?

Van alles en nog wat! Tij­dens de eerste lock­down hebben we een moes­tu­in aan­gelegd. Daar kruipt best wel wat werk in maar het is zalig om je eigen gek­week­te groen­ten te eten. Samen met mijn echtgenoot volg ik een cur­sus Duurzame voed­ing. We willen graag over­schake­len naar een plan­taardig voed­ingspa­troon om zo onze ecol­o­gis­che voetafdruk zo klein mogelijk te houden.
Verder vind ik het ook leuk om mijn naaima­chine of mijn haak­naald eens boven te halen als ik tijd heb! Leren breien staat nog op mijn to-do-tij­dens-coro­na-lijst­je, maar ik vrees dat het er niet van zal komen.

Waar mogen ze jou alti­jd voor wakker maken?

Ze mogen me alti­jd wakker mak­en om op reis te vertrekken. Altijd! Als biologe ben ik ook steeds paraat om ergens een zeldza­am dier te spot­ten. Mijn man (ook een bioloog 😉 ) en ik zijn echte onder­wa­ter­liefheb­bers dus we kiezen vaak een vakantiebestem­ming in func­tie van de snorkel­mo­gelijkhe­den. Zo zagen we bijvoor­beeld al een reuzen­man­ta en een walvishaai. In Bel­gië zouden we heel graag eens een bev­er of een das spot­ten. Dat is ons nog niet gelukt.

Wat is jouw groot­ste talent?

Ik denk niet dat ik echt 1 uit­ge­spro­ken tal­ent heb zoals zin­gen of jon­gleren. Maar ik denk graag cre­atief na en ik denk dat ik daar wel goed in ben. Ook mensen ent­hou­si­as­meren vind ik heel leuk om te doen.

Wat zou je graag beter kunnen?

Ik zou graag mooi kun­nen zin­gen. Ik doe het graag, maar ik heb er de stem niet voor. Ook zou ik graag beter kun­nen teke­nen, ik ben alti­jd jalo­ers als ik mensen uit de losse pols een leuke teken­ing zie maken!

Waar ver­baas jij je wel eens over?

Ik ver­baas me over hoe snel wij als mens terug­vallen in oude gewoontes en denkpa­tro­nen. Het is blijk­baar heel moeil­ijk om ervan los te komen. Door die cur­sus duurzame voed­ing valt dat voor mij weer extra op.

Ben jij een multitasker?

Ik focus het lief­st op één ding, maar in mijn hoofd ben ik meestal met meerdere din­gen tegelijk bezig. Tij­dens mijn zwanger­schap heb ik gemerkt dat zwanger­schaps­de­men­tie echt bestaat, want daar­voor ging mul­ti­tasken beter. Lang leve alle dig­i­tale hulp­mid­delt­jes om din­gen te onthouden en te plannen!

Welke spreuk mag er boven jouw bureau hangen?

​“All you need is faith, trust and a lit­tle bit of pix­ie dust.” van Peter Pan

Dé film/​serie die iedereen moet zien:

​‘A Life on Our Plan­et’ van David Atten­bor­ough. Sir David Atten­bor­ough is één van de reden waarom ik biolo­gie en gaan stud­eren. ​‘Iedereen’ zou deze film moeten zien. En als het wat luchtiger mag, zet ik graag Mod­ern Fam­i­ly of Friends op.

Hét boek dat iedereen moet lezen:

​‘Har­ry Pot­ter’, de hele reeks! Ik ben ermee opge­groeid en ik vind het heel fijn om ze te her­lezen, dat gebeurt regelmatig.

Mijn Spo­ti­fy-top‑3:

  • ‘Zon­der woor­den’ van Bart Peeters & Han­nelore Bed­ert. Het was de open­ings­dans op onze trouw. Maar alles van Bart Peeters mag eigen­lijk in mijn top 3.
  • ‘Sin­gle Ladies’ van Bey­on­cé vind ik super om op te dansen.
  • ‘Hey kleine zebra’ van Kapitein Winokio is mijn favori­ete lied­je voor mijn dochtertje.