Mobiliteit voor Dummies
Mobiliteit voor Dummies

Sluipverkeer, knip, fietsstraat of wegencategorisering? Als het over mobiliteit gaat, kom je al eens moeilijke woorden of technische termen tegen. En dan zijn wij er om ze uit te leggen, natuurlijk. Helder, to the point en altijd met een knipoog naar straten op mensenmaat. Mis geen enkele aflevering van onze filmpjesreeks ‘Mobiliteit voor Dummies’!

Wij leggen het voor jou uit! 

Iedereen heeft een mening over mobiliteit… Het is een pop­u­lair gesprek­son­der­w­erp aan de keukentafel, op school en op het werk. Om vlot mee te kun­nen prat­en, én om feit­en van fic­tie te onder­schei­den, is het belan­grijk om veelvoorkomende mobiliteits­be­grip­pen goed te begri­jpen. In Mobiliteit voor Dum­mies’ legt onze ver­keersspe­cial­ist Glenn alles piek­fi­jn en een­voudig uit. Zo heb jij straks alle ken­nis om mee te prat­en over mobiliteit én om zelf mee te werken aan meer strat­en op mensenmaat. 

Sluipver­keer, wat is dat? 

Je hoort het wel vak­er: mensen die kla­gen over sluipver­keer in hun straat. Maar wat is dat eigen­lijk? We leggen het uit in 2 minuten en 21 seconden. 

Vol­gende keer in Mobiliteit voor Dum­mies’: fietsstraat!

All 4 Zero 

De film­p­jes­reeks Mobiliteit voor Dum­mies’ kwam tot stand met de ste­un van All 4 Zero’. Met dat project willen de ver­schil­lende over­he­den in Bel­gië het aan­tal ver­keers­do­den in ons land terug­bren­gen tot nul. En dat tegen 2050. Een ambitieus doel, dat we alleen kun­nen bereiken door samen te werken. All 4 Zero betrekt burg­ers actief in het ver­beteren van de ver­keersvei­ligheid, onder meer via een nationale enquête en the­ma­tis­che burg­er­pan­els. All 4 Zero moedigt ook lokale ini­ti­atieven aan om hun eigen straat, buurt of gemeente ver­keersveiliger te mak­en. Net daarom is het zo belan­grijk dat iedereen kan meep­rat­en over mobiliteit. En daar draagt onze reeks Mobiliteit voor Dum­mies’ toe bij. 

Allforzero logo Paars