Mobiliteit voor Dummies
Mobiliteit voor Dummies

Sluipverkeer, knip, fietsstraat of wegencategorisering? Als het over mobiliteit gaat, kom je al eens moeilijke woorden of technische termen tegen. En dan zijn wij er om ze uit te leggen, natuurlijk. Helder, to the point en altijd met een knipoog naar straten op mensenmaat. Mis geen enkele aflevering van onze filmpjesreeks ‘Mobiliteit voor Dummies’!

Wij leggen het voor jou uit! 

Iedereen heeft een mening over mobiliteit… Het is een pop­u­lair gesprek­son­der­w­erp aan de keukentafel, op school en op het werk. Om vlot mee te kun­nen prat­en, én om feit­en van fic­tie te onder­schei­den, is het belan­grijk om veelvoorkomende mobiliteits­be­grip­pen goed te begri­jpen. In Mobiliteit voor Dum­mies’ legt onze ver­keersspe­cial­ist Glenn alles piek­fi­jn en een­voudig uit. Zo heb jij straks alle ken­nis om mee te prat­en over mobiliteit én om zelf mee te werken aan meer strat­en op mensenmaat.

Een knip’, wat is dat? 

Een straat knip­pen? Klinkt moeil­ijk … Maar hoe doe je dat en waar­voor is het goed? We leggen het uit in 2 minuten en 21 seconden. 

Ver­keer, wat is dat?

Waar komt het woord ver­keer’ eigen­lijk van­daan? En wat heeft ons ver­keer te mak­en met het werk­wo­ord verk­eren’? We leggen het uit in 1 min­u­ut en 21 seconden.

Sluipver­keer, wat is dat?

Dat je het liev­er niet in je straat hebt, weet je wel. Maar wat is sluipver­keer’ pre­cies? We leggen het uit in 2 minuten en 21 seconden.

Wegen­cat­e­goris­er­ing, wat is dat?

Het is in ieder geval een draak van een woord. Maar het speelt een belan­grijke rol in hoe ons ver­keer ges­tu­urd wordt. We leggen het principe uit in 2 minuten en 21 seconden.

Een fietsstraat, wat is dat?

Is het een straat alleen voor fiet­sers? Of mag er ook nog ander ver­keer door een fietsstraat? We leggen het uit in 2 minuten en 21 seconden.

Een school­straat, wat is dat?

Nog een straat met een apart statu­ut. Wat de voorde­len zijn én wat er mag en moet, leggen we uit in 2 minuten en 21 seconden.

Par­keer­beleid, wat is dat?

Park­eren gaat over veel meer dan gewoon een plaat­sje voor je auto vin­den. Waarom par­keer­beleid zo belan­grijk is, leggen we uit in 2 minuten en 21 seconden.

All 4 Zero 

De film­p­jes­reeks Mobiliteit voor Dum­mies’ kwam tot stand met de ste­un van All 4 Zero’. Met dat project willen de ver­schil­lende over­he­den in Bel­gië het aan­tal ver­keers­do­den in ons land terug­bren­gen tot nul. En dat tegen 2050. Een ambitieus doel, dat we alleen kun­nen bereiken door samen te werken. All 4 Zero betrekt burg­ers actief in het ver­beteren van de ver­keersvei­ligheid, onder meer via een nationale enquête en the­ma­tis­che burg­er­pan­els. All 4 Zero moedigt ook lokale ini­ti­atieven aan om hun eigen straat, buurt of gemeente ver­keersveiliger te mak­en. Net daarom is het zo belan­grijk dat iedereen kan meep­rat­en over mobiliteit. En daar draagt onze reeks Mobiliteit voor Dum­mies’ toe bij.

Met dank aan Iwona Pom voor de opnames en video-postproductie. 

Allforzero logo Paars